Вступ до мовознавства

Етнографічне музеєзнавство та історичне краєзнавство

Етнографія України

Загальне мовознавство

Соціоекологія

Практична граматика англійської мови

Практичний курс англійської мови

Практичний курс української мови

Усна народна творчість та літературне краєзнавство

Здоров’я людини: здоров’язбережувальні технології та профілактика шкідливих звичок

Академічна доброчесність

Вступ до літературознавства

Вступ до спеціальності «Мова і література (англійська)»

Дитяча література та виразне читання

Ділова німецька мова

Екологічна культура

Культура мовлення та риторика

Література англомовних країн

Латинська мова

Лексикологія англійської мови 

Лінгвокраїнознавство англомовних країн

Лінгвокраїнознавство німецькомовних країн

Методика викладання світової літератури

Методика навчання української літератури

Основи міжкультурної комунікації

Народознавство

Теорія і практика усного і письмового перекладу

Практичний курс німецької мови

Професійна кар'єра

Практична фонетика англійської мови

Риторика

Стратегія екологічної безпеки: інтеграція європейського досвіду

Стилістика

Історія англійської мови

Сучасні технології навчання іноземних мов

Сучасна українська мова

Порівняльна типологія мов

Теоретичний курс англійської фонетики та граматики

Теоретичний курс німецької мови

Історія англійської мови

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Історія української літератури XX століття

Старослов’янська мова

Українська діалектологія

Розвиток критичного мислення у дітей молодшого шкільного віку

Історична граматика

Історія української мови

Психологія спілкування

Конфлікти в закладах загальної середньої освіти

Психологія девіантної поведінки

Психодіагностика у системі освіти

Комунікативні технології в управлінні соціальними закладами

Технології соціальної роботи

Вступ до європейської політичної інтеграції

Автор : joomla блоги