Вступ до мовознавства

Етнографічне музеєзнавство та історичне краєзнавство

Етнографія України

Загальне мовознавство

Соціоекологія

Практична граматика англійської мови

Практичний курс української мови

Усна народна творчість та літературне краєзнавство

Здоров’я людини: здоров’язбережувальні технології та профілактика шкідливих звичок

Академічна доброчесність

Вступ до літературознавства

Вступ до спеціальності «Мова і література (англійська)»

Дитяча література та виразне читання

Ділова німецька мова

Екологічна культура

Культура мовлення та риторика

Література англомовних країн

Лексикологія англійської мови 

Лінгвокраїнознавство німецькомовних країн

Методика викладання світової літератури

Основи міжкультурної комунікації

Народознавство

Професійна кар'єра

Практична фонетика англійської мови

Риторика

Стратегія екологічної безпеки: інтеграція європейського досвіду

Стилістика

Сучасні технології навчання іноземних мов

Сучасна українська мова

Порівняльна типологія мов

Історія англійської мови

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Історія української літератури XX століття

Старослов’янська мова

Українська діалектологія

Розвиток критичного мислення у дітей молодшого шкільного віку

Історична граматика

Історія української мови

Психологія спілкування

Конфлікти в закладах загальної середньої освіти

Психологія девіантної поведінки

Психодіагностика у системі освіти

Вступ до європейської політичної інтеграції

Латинська мова

Лінгвокраїнознавство англомовних країн

Вступ до спеціальності (Основи мовознавства та літературознавства)

Практична граматика англійської мови

Лінгвокраїнознавство німецькомовних країн

Методика забезпечення якості освітнього процесу в закладі дошкільної освіти

Основи спортивного тренування

Медико-біологічний контроль у фізичній культурі і спорті

Олімпійський і професійний спорт

Теорія і методика викладання шейпінгу і аеробіки

Методика фізичного виховання в спеціальних медичних групах

Організація туристичної роботи

Психологія дитяча

Спеціальна педагогіка

Корекційно-оздоровча робота з дітьми дошкільного віку

Теорія та технологія розвитку дитячої художньої творчості

Сучасні технології здоров'я збереження в дошкільній освіті

Основи інклюзивної освіти

Психологія управління

Політична психологія

Юридична психологія

Екологічна компетентність учителя

Сексологія та психологія статі

Психологічна служба в системі освіти

Основи психологічного консультування та психокорекції з практикумами

Психологічна служба в системі освіти (заочна форма навчання)

Дошкільна психологія

Психологія особистості (спецкурс)

Психологія професійної кар’єри

Соціальна і демографічна статистика

Арттерапія (спецкурс)

Психологія стресу

Основи медіаграмотності

Основи психодіагностики

Психологія особистості

Імідж закладу дошкільної освіти

Імідж директора закладу дошкільної освіти

Імідж методиста закладу дошкільної освіти

Етнографія дитинства

Soft skills у дошкільній освіті

Наступність в забезпеченні якості освітнього процесу в ЗДО і початковій школі

Моделі і технології дошкільного виховання в зарубіжних країнах

 

 

Автор : joomla блоги