Накази

2019-2020 н.р.

Розпорядження №64 від 30.08.2019 Про організацію освітнього процесу в університеті та планування навчального навантаження ПВС у 2019-2020 н.р.


2018-2019 н.р.

Наказ №372 від 20.11.2018 Про проведення зимової заліково-екзаменаційної сесії 2018-2019 н.р. та державної підсумкової атестації (державних екзаменів)

Розпорядження №61 від 31.10.2018 Про перевірку магістерських робіт на академічну доброчесність

Розпорядження №60 від 31.10.2018 Про проведення проміжної атестації на денній формі навчання

Наказ №257 від 17,08,2018 Про організацію освітнього процесу в університеті та планування навантаження ПВС у 2018-2019 н.р.

 


2017-2018 н.р.

Наказ №51 від 20.02.2018 р. "Про застосування державної мови в освітній галузі"

Наказ №34 від 25.01.2018 р. "Про призначення відповідальних за забезпечення академічної доброчесності"

Наказ №17 від 05.01.2018 р. "Про стипендіальне забезпечення"

Наказ №438 від 29.12.2017 Щодо забезпечення академічної доброчесності

Наказ №426 від 18.12.2017 Про зміни і доповнення до каназу №408 "Про проведення зимової екзаменаційно-залікової сесії 2017-2018 н.р."

Наказ №408 від 04.12.2017 Про проведення зимової екзаменаційно-залікової сесії 2017-2018 н.р.

Розпорядження №100 від 01.11.2017 Про проведення проміжної атестації на денній формі навчання


2016-2017 н.р.

Наказ №109 від 12.04.2017 Про організацію освітнього процесу в університеті та планування навчального навантаження ПВС у 2017-2018 н.р.

Наказ №398 від 22.11.2016 р. "Про підготовку і проведення підсумкового контролю за І півріччя 2016-2017 н.р. та державної підсумкової атестації (державних екзаменів)

Наказ №340 від 10.10.2016 р. "Про затвердження тем дипломних і магістерських робіт 2016-2017 н.р."

Розпорядження №122 від 07.11.2016 р. "Про проведення проміжної атестації на денній формі навчання"

 


2015-2016 н.р.

Наказ № 180 від 24.06.2016 "Про організацію освітнього процесу в університеті у 2016-2017 н.р."

Наказ № 405 від 28.10.2015 "Про планування й облік наукової, методичної, організаційної та виховної роботи науково-педагогічних працівників у 2015-2016 н.р."

Наказ № 169 від 17.06.2016 "Про заходи з коригування процесу переходу на навчальне навантаження 600 год. науково-педагогічних працівників Глухівського НПУ ім. О.Довженка"


2014-2015 н.р.

Наказ №211 від 22.06.2015 "Про встановлення вартості сплати за надання освітніх послуг та термінів оплати студентів, зарахованих на навчання у 2015 році"

№90 від 30.03.2015р. "Про підготовку та проведення персонального розподілу випускників 2015 року за місцем працевлаштування"

№335 від 11.11.2014р. "Про видачу довідок-викликів на сесію студентам-заочникам"

№47 від 13.02.2015 р. "Про особливості формування навчальних планів на 2015-2016 н.р."

№255 від 10.09.2014р. "Про діяльність університету в новому 2014-2015 н.р."

№361 від 02.12.2014р. "Про організацію та проведення моніторингу якості підготовки фахівців (І півріччя 2014-2015 н.р.)"

№369 від 10.12.2014р. "Про створення консультативного телефону “Зимова екзаменаційна сесія 2014/2015 навчального року”"

Положення

Положення про порядок замовлення, друку, видачі та обліку документів про вищу освіту державного зразка і академічних довідок у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка

Положення про відшкодування коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців

Порядок формування рейтингу успішності студентів для призначення академічних стипендій у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка

Положення про порядок використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги та заохочення (преміювання) студентам, аспірантам та докторантам Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

Положення про порядок призначення, виплати стипендіального забезпечення студентам, аспірантам і докторантам Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

Положення про порядок реалізації студентами Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка права на вільний вибір навчальних дисциплін

Положення про переведення студентів, які навчаються за контрактом, на навчання за рахунок державного бюджету

Положення про платні послуги

Положення про переведення на індивідуальний графік

Про проміжну атестацію студентів денної форми навчання Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

Про порядок реалізації права на академічну мобільність у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка

Про екзаменаційну комісію у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка

Про організацію освітнього процесу в Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка

Додаток 1. Iндивидуальний план роботи викладача

Додаток 2. Табель обліку роботи викладача

Додаток 3. Процедури розгляду звернень здобувачів вищої освіти щодо оцінювання результатів навчання

Про організацію практики в Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка

Про планування та облік навантаження науково-педагогічних працівників

ПОЛОЖЕННЯ про внутрішню систему забезпечення якості освіти у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка

Методичні рекомендації щодо розроблення і оновлення освітніх програм у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка

Положення про магістерську роботу

Положення про вирішення конфліктних ситуацій між учасниками освітнього процесу Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

Положення про психологічну службу Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

ПОЛОЖЕННЯ про організацію, проведення практичної підготовки студентів у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка

Joomla Plugins
Автор : joomla блоги