У системі підготовки вчителя важливе місце належить педагогічній практиці. Вона є зв’язуючою ланкою між теоретичним навчанням майбутніх вчителів та їх самостійною роботою у освітніх закладах, надає досвід педагогічної діяльності.

Детальніше...

LOT 2019

Навчально-виховна практика в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку – перший крок студента до педагогічної діяльності, спроба реалізувати свої можливості, здібності, вміння у спілкуванні з дитячими колективами. Серед головних завдань означеного виду практики – ознайомлення здобувачів освіти з особливостями виховної роботи з дітьми в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку; формування вмінь з організації тимчасового дитячого колективу, навичок спілкування з різними віковими групами дітей, уміння знаходити індивідуальний підхід до них та планувати роботу, педагогічно осмислювати й аналізувати досвід своєї педагогічної діяльності.

Детальніше...

Студенти 61-2У групи проходили дослідницьку педпрактику  «Управління ЗВО; на робочому  місці викладача»  на кафедрі української мови, літератури та методики навчання Глухівського національного педагогічного університету імені О. Довженка з 15. 10. 19 по 24.11. 19 р.

Детальніше...

18 травня на базі ЗОДЮТ «Сонячний» відшумів щорічний виїзний інструктивно-методичний семінар «Організація роботи дитячих закладів оздоровлення та відпочинку з використанням інноваційних технологій», спрямованого на практичну підготовку студентів до роботи в ЛОТ.

Детальніше...

Педагогічна практика в професійних навчальних закладах на робочому місці викладача дисциплін професійної підготовки є важливим складником фахової підготовки майбутніх педагогів професійного навчання. Її метою є формування педагогічної компетентності, основу якої складає готовність магістранта до викладання дисциплін професійно-теоретичної підготовки кваліфікованих робітників та здійснення виховної роботи в ролі класного керівника учнівської/студентської групи закладу освіти.

Детальніше...

Навчально-залікова педагогічна практика на робочому місці майстра виробничого навчання на IІ курсі є обов'язковим і завершальним компонентом професійної підготовки майбутніх педагогів професійного навчання, важливим етапом їхнього фахового зростання. Практична підготовка забезпечує встановлення безпосереднього зв'язку між теорією та практикою, оскільки в умовах реальної професійної діяльності відбувається інтеграція теоретичних знань і практичних умінь студентів, що зумовлює оволодіння ними складниками професійної компетентності.

Детальніше...

Педагогічна практика мабуть найважливіший момент всього навчального процесу за 4 роки. Мабуть вперше за термін навчання на нас була покладена така відповідальність. Адже цього разу ми мали не працювати з теорією, а використовувати її на практиці.

Детальніше...

Педагогічна практика є надзвичайно важливою для кожного студента. Ми взяли для себе дуже багато цінного протягом шести тижнів практики в Глухівській загальноосвітній школі I-III ступенів №3 Глухівської міської ради. Це був період випробування наших сил – зможемо чи не зможемо ми бути вчителями. Метою педагогічної практики було формування у практикантів позитивного ставлення до професії вчителя, удосконалення практично значущих умінь і навичок у проведенні освітньої й позакласної роботи, розвиток у майбутніх учителів професійних якостей і психологічних умінь. Перед нами стояли такі завдання: поглиблення і закріплення теоретичних знань, отриманих у процесі навчання з української мови, літератури та зарубіжної літератури і методик їх навчання, та практичне їх застосування в освітній роботі з учнями; організація навчальної діяльності учнів на уроці; ознайомлення з роботою класного керівника, з різними організаціями і об'єднаннями учнів, що діють у школі.

Детальніше...

Рано чи пізно кожен студент факультету початкової освіти відправляється на педагогічну практику. Практика – це суміш переживань, легкої невпевненості та планів на майбутню професійну реалізацію. Сьогодні студенти 2 і 3 курсів спеціальності «Початкова освіта» захистили педагогічну практику, яку вони протягом 6 тижнів проходили у загальноосвітніх закладах І-ІІІ ступенів м. Глухова.

Детальніше...

    Д. І. Менделєєв свого часу вважав: «теорія, що не перевіряється досвідом, при всій красі концепції втрачає вагу, не визнається; практика, яка не спирається на зважену теорію, виявляється в програші і збитку». Цю думку поділяють і студенти-магістранти 62-2А групи факультету філології та історії Глухівського НПУ імені О. Довженка, які проходили дослідницьку, навчально-залікову практику в університеті на робочому місці викладача з 29 жовтня по 09 грудня 2018 року. У студентів була чудова нагода перевірити свої знання практичними діями, застосовуючи всю педагогічно-психологічну підготовку, яку вони отримали протягом навчання в магістратурі.

Детальніше...