На факультеті технологічної і професійної освіти 6 квітня відбулась підсумкова конференція з педпрактики (навчально-залікова (на робочому місці майстра виробничого навчання)) для студентів 23а-Пр(М), 23б-Пр(М) груп спеціальності 015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільськогосподарського виробництва).

Детальніше...

Упродовж 05 квітня на кафедрі професійної освіти та комп’ютерних технологій проходив захист педагогічної практики у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та фахової передвищої освіти здобувачами освіти спеціальності 015.17 «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)» групи 6 М-Пр (К). Захист проводився в дистанційному режимі за допомогою сервісу Zoom.

Детальніше...

Майбутні соціальні працівники, 24-СР та 42-СР групи навчально-наукового інституту педагогіки і психології, у період з 22 лютого по 14 березня 2021 року проходили виробничу практику на місці роботи соціального працівника. Метою практики було: оволодіння професійними функціями соціального працівника; формування і вдосконалення базових професійних навичок та вмінь; забезпечення успішності майбутньої професійної діяльності у закладах соціального обслуговування.

Детальніше...

У системі підготовки вчителя важливе місце належить педагогічній практиці. Вона є зв’язуючою ланкою між теоретичним навчанням майбутніх вчителів та їх самостійною роботою у освітніх закладах, надає досвід педагогічної діяльності.

Детальніше...

LOT 2019

Навчально-виховна практика в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку – перший крок студента до педагогічної діяльності, спроба реалізувати свої можливості, здібності, вміння у спілкуванні з дитячими колективами. Серед головних завдань означеного виду практики – ознайомлення здобувачів освіти з особливостями виховної роботи з дітьми в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку; формування вмінь з організації тимчасового дитячого колективу, навичок спілкування з різними віковими групами дітей, уміння знаходити індивідуальний підхід до них та планувати роботу, педагогічно осмислювати й аналізувати досвід своєї педагогічної діяльності.

Детальніше...

Студенти 61-2У групи проходили дослідницьку педпрактику  «Управління ЗВО; на робочому  місці викладача»  на кафедрі української мови, літератури та методики навчання Глухівського національного педагогічного університету імені О. Довженка з 15. 10. 19 по 24.11. 19 р.

Детальніше...

18 травня на базі ЗОДЮТ «Сонячний» відшумів щорічний виїзний інструктивно-методичний семінар «Організація роботи дитячих закладів оздоровлення та відпочинку з використанням інноваційних технологій», спрямованого на практичну підготовку студентів до роботи в ЛОТ.

Детальніше...

Педагогічна практика в професійних навчальних закладах на робочому місці викладача дисциплін професійної підготовки є важливим складником фахової підготовки майбутніх педагогів професійного навчання. Її метою є формування педагогічної компетентності, основу якої складає готовність магістранта до викладання дисциплін професійно-теоретичної підготовки кваліфікованих робітників та здійснення виховної роботи в ролі класного керівника учнівської/студентської групи закладу освіти.

Детальніше...

Навчально-залікова педагогічна практика на робочому місці майстра виробничого навчання на IІ курсі є обов'язковим і завершальним компонентом професійної підготовки майбутніх педагогів професійного навчання, важливим етапом їхнього фахового зростання. Практична підготовка забезпечує встановлення безпосереднього зв'язку між теорією та практикою, оскільки в умовах реальної професійної діяльності відбувається інтеграція теоретичних знань і практичних умінь студентів, що зумовлює оволодіння ними складниками професійної компетентності.

Детальніше...

Педагогічна практика мабуть найважливіший момент всього навчального процесу за 4 роки. Мабуть вперше за термін навчання на нас була покладена така відповідальність. Адже цього разу ми мали не працювати з теорією, а використовувати її на практиці.

Детальніше...