Навчально-залікова педагогічна практика на робочому місці майстра виробничого навчання на IІ курсі є обов'язковим і завершальним компонентом професійної підготовки майбутніх педагогів професійного навчання, важливим етапом їхнього фахового зростання. Практична підготовка забезпечує встановлення безпосереднього зв'язку між теорією та практикою, оскільки в умовах реальної професійної діяльності відбувається інтеграція теоретичних знань і практичних умінь студентів, що зумовлює оволодіння ними складниками професійної компетентності.

Навчально-залікова педагогічна практика студентів ІІ курсу факультету технологічної та професійної освіти 23а-Пр (М) та 23б-Пр (М) групп, загальною кількістю 35 студента, тривала з 21.01.2019 р. по 1.03.2019 р., протягом шести тижнів.

Під час проходження педагогічної практики студенти оволодівали сучасними методами і формами організації навчально-виховного процесу в закладах професійної (професійно-технічної) освіти, удосконалювали вміння проводити уроки виробничого навчання, виховні заходи, набували досвід написання психолого-педагогічної характеристики на особистість учня, переймали передовий педагогічний досвід майстрів виробничого навчання.

13.04.1913.04.19(1)

Як результат майбутні педагоги професійного навчання практично закріпили знання, вміння й навички з дисциплін професійно-практичної підготовки, що вивчали в університеті, а саме ? «Професійна педагогіка», «Психологія», «Методика професійного навчання», «Трактори та автомобілі», «Ремонт машин», «Сільськогосподарські та меліоративні машини», «Правила дорожнього руху та безпека руху», «Виробниче навчання».

На першому етапі практики, який тривав протягом першого тижня, студенти знайомились зі структурою навчального закладу, його педагогічним колективом та закріпленими за ними навчальними групами, здійснювали відвідування уроків виробничого навчання.

Під час наступного етапу практики, що тривав п’ять тижнів, студенти здійснювали аналіз і узагальнення кращого педагогічного досвіду майстрів виробничого навчання шляхом відвідування їхніх уроків та отримання навичок самостійного їх проведення. Також, студенти-практиканти здійснювали комплекс заходів із навчально-виховної роботи у формі двох позанавчальних виховних заходів (один з них професійно-орієнтований) - лекції, бесіди, диспути, організація та проведення виставок, профорієнтаційні заходи тощо. Характер проведених заходів, їхня кількість узгоджується як з груповим керівником практики, так і з керівником від професійного (професійно-технічного) закладу.

13.04.19(2)

На цьому ж етапі проходження педагогічної практики майбутні фахівці проводять психологічне спостереження за окремими учнями. Складають на них психолого-педагогічну характеристику у якій вони розкривають основні особливості особистості учня, що з’ясовані в результаті спостережень і дослідження, в цілому. За результатами свого дослідження також пропонують конкретні рекомендації з метою корекції з’ясованих поведінкових відхилень, недоліків характеру учня, тощо.

Загалам студенти спеціалізації 015.18 Професійна освіта. Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства проходили практику на базі 9-ти професійно (професійно-технічних) навчальних закладів області, а саме: Глухівський агротехнічний інститут ім. С.А. Ковпака СНАУ, Професійно-педагогічний коледж Глухівського НПУ ім. Олександра Довженка, ДПТНЗ «Путивльський професійний ліцей», ДПТНЗ «Конотопський професійний аграрний ліцей», Сосницький професійний аграрний ліцей (Чернігівська обл.), ДПТНЗ «Реутинський професійний аграрний ліцей», ДПТНЗ «Роменське вище професійне училище», ДПТНЗ «Синівський професійний аграрний ліцей». ДПТНЗ «Недригайлівське вище професійне училище».

Безперервність та послідовність проходження педагогічної практики дозволяє майбутнім педагогам професійного навчання закріпити знання отримані під час теоретичного навчання та здобувати необхідний і достатній практичний досвід для початку своєї професійної кар’єри в закладах професійної освіти.

13.04.19(3)

Автор : joomla блоги