Педагогічна практика в професійних навчальних закладах на робочому місці викладача дисциплін професійної підготовки є важливим складником фахової підготовки майбутніх педагогів професійного навчання. Її метою є формування педагогічної компетентності, основу якої складає готовність магістранта до викладання дисциплін професійно-теоретичної підготовки кваліфікованих робітників та здійснення виховної роботи в ролі класного керівника учнівської/студентської групи закладу освіти.

Педагогічна навчальна практика студентів VI курсу магістратури факультету технологічної та професійної освіти 6М-Пр(М) групи у складі 23-х осіб тривала з 21.01.2019 р. до 01.03.2019 р., протягом шести тижнів.

Під час її проходження майбутні магістри вивчали систему освітнього процесу в закладах професійної (професійно-технічної) освіти, де здійснювалась підготовка кваліфікованих робітників і фахівців сільськогосподарського виробництва та передовий педагогічний досвід їх колективів. На основі знань отриманих в університеті удосконалювали професійні уміння і навички прийняття самостійних рішень в умовах професійної діяльності, закріпляли знання та уміння з таких дисциплін, як «Методика викладання спецдисциплін сільськогосподарського профілю», «Трактори та автомобілі», «Ремонт машин», «Сільськогосподарські та меліоративні машини», «Правила дорожнього руху та безпека руху», «Матеріалознавство» тощо. У тісній взаємодії з педагогічними колективами та активами груп учнів/студентів навчальних закладів магістранти оволодівали методами й прийомами виховної роботи, набували досвіду її організації та проведення.

Практика проходила на базі навчальних закладів м. Глухова, за місцем проживання та за місцем майбутнього працевлаштування, а саме: Глухівський агротехнічний інститут ім. С.А. Ковпака СНАУ, Професійно-педагогічний коледж Глухівського НПУ ім. Олександра Довженка, ДПТНЗ Путивльський професійний ліцей, Індустріально-педагогічний технікум Конотопського інституту Сумського державного університету, Хіміко-технологічний коледж ім. Івана Кожедуба Сумського державного університету, ДПТНЗ Свеський професійний аграрний ліцей, Сосницький професійний аграрний ліцей.

По закінченню проходження педагогічної навчальної практики 29.03.2019 р. була проведена підсумкова конференція. Під час її проведення групові керівники та методисти практики заслухали звіти магістрантів про виконану роботу, провели обговорення основних проблем, що виникли у студентів під час її проходження та намітили шляхи їх вирішення.

У відгуках про студентів-практикантів керівники навчальних закладів відзначають їхнє прагнення до професійного самовдосконалення, високий рівень володіння різними формами і методами навчально-виховної роботи,  вміле застосування індивідуального підходу до учнів. Крім того, зазначається, що магістранти, вміло використовують інноваційні технології у навчальній та виховній роботі з майбутніми кваліфікованими робітниками. Вони охоче переймають досвід, працюють над підвищенням свого фахового рівня.

Автор : joomla блоги