Студенти 61-2У групи проходили дослідницьку педпрактику  «Управління ЗВО; на робочому  місці викладача»  на кафедрі української мови, літератури та методики навчання Глухівського національного педагогічного університету імені О. Довженка з 15. 10. 19 по 24.11. 19 р.

Мета дослідницької практики: використання набутих умінь і навичок у викладацькій діяльності та на практиці, прагнення до постійного підвищення рівня знань та їх удосконалення,  підготовка до виконання усіх функцій методиста-викладача.

Протягом першого тижня магістранти ознайомилися з системою викладання гуманітарних дисциплін, навчальними та робочими програмами, методичним забезпеченням лінгвістичних та літературознавчих курсів, підручниками та науковою літературою, відвідували заняття викладачів, здійснювали їх методичний аналіз, складали графік залікових занять, отримали необхідні консультації, а також проводили пробні заняття.

педпр24.11.2019

Протягом наступного тижня за індивідуальним планом студенти вже проводили залікові лекційні та практичні заняття,  бесіди, анкетування з групами, за якими були закріплені .

На факультеті було створено всі умови для проходження практики. Викладачі, які мають великий стаж роботи, високу фахову й методичну підготовку, завжди підтримували та намагалися дати більше корисної інформації студентам-практикантам.

Підготовка до занять була змістовною, відповідальною, що й  давало високий результат при проведенні занять. Викладачі допомагали з підбором навчальної літератури, радили найновіші методичні розробки, давали професійні поради.

педпр1 24.11.2019

За період практики було проведено основні види роботи, притаманні діяльності викладача: навчально-виховну, методичну, дослідницьку, наукову.

Практиканти плідно працювали також і з студентською групою, сприяли всебічному розвитку студентів, підбирали для цього конкретний зміст і засоби педагогічного впливу, продовжували формувати студентський колектив. У своїй діяльності намагалися створити умови для розвитку самостійної діяльності студентів та підтримати у колективі комфортний психологічний клімат.педпр2 24.11.2019

Пройдена дослідницька практика сприяла оволодінню сучасними методами, формами та технологіями організації навчально-виховного процесу у ЗВО. Також студенти оволоділи виховними та освітніми технологіями, методикою проведення їх у ЗВО, уміннями застосовувати здобуті знання у професійній діяльності та подальшій самоосвіті; пройшли підготовку до виконання функцій викладача гуманітарних дисциплін та реалізації системи навчально-виховної роботи з студентами.

Отож ця дослідницька практика на робочому місці викладача збагатила майбутніх фахівців  новим важливим досвідом, допомогла реалізувати набуті теоретичні знання  та практичні навички й відкрила шляхи для вдосконалення їх у подальшій роботі.

педпр3 24.11.2019

Підсумовуючи всю виконану  роботу, можна впевнено сказати, що дослідницька педпрактика є надзвичайно важливою для майбутнього викладача. Вона поглибила, закріпила знання з фахових і психолого-педагогічних дисциплін, дала змогу застосувати їх на практиці.

Практика – спосіб самовдосконалення, можливість удосконалювати свої навички у викладанні.  У цілому можна зробити висновок, що дослідницька практика на робочому місці викладача пройшла досить вдало, і здобутий неоціненний досвід  буде корисним у подальшій професійній діяльності.

Автор : joomla блоги