Проходження психодіагностичної практики студентів 3 курсу, 31-П групи факультету педагогіки та психології

Студенти – це особи, які постійно повинні прагнути до вдосконалення, саморозвитку своєї особистості та формуванню професійної компетентності. Саме цей аспект забезпечує йому практика в закладах освіти, метою якої є підготовка до самостійної дослідницької роботи; практичне застосування методик діагностики і прийомів обробки дослідницької інформації та впровадження їх у практику педагогічної діяльності.

Перший тиждень практики був присвячений розробці та затвердженню дослідницької програми.  Ми ознайомились  з науковою літературою щодо досліджуваних  проблем,  з керівництвом закладу, практичним психологом та   вихователями  груп ( викладачами),  за якими нас закріпили і почали готуватися до проведення діагностики.

Протягом другого-третього тижня ми проводили безпосередньо активну діагностичну роботу. На цьому етапі ми зіткнулися з рядом проблем. По-перше, підбір методик, які яскраво розкривають обрані нами проблеми. По-друге, з обробкою результатів та їх інтерпретацією.

По-особливому динамічним, яскравим заходом для нас було проведення залікового заняття, на якому ми мали підтвердити свої діагностичні знання, уміння та навички на практиці.

Отже, хочемо відзначити, що практика дає змогу студентові поглибити знання з психолого-педагогічних дисциплін, застосувати їх на практиці, удосконалити уміння застосовувати різні діагностичні методики, проводити заняття, розвивати в собі такі якості як відповідальність, наполегливість, комунікабельність, розвивати впевненість в собі як особистості та майбутнього професіонала.

Для студентів-майбутніх практикантів можна надати декілька порад для успішного проходження практики:

1.Правильно плануйте свій час.

2.Обирайте тему, яка для вас є цікавою.

3. Підбирайте методики, які  розкривають зміст вашої проблеми.

4. Відвідуйте консультації у групових керівників.

5. Активно співпрацюйте з психологом закладу , викладачами.

6.Намагайтеся з першого тижня проявити себе, відчути значущість психолога, його переваги та обов’язки.

студенти 31-П групи.

 

Автор : joomla блоги