Завершилася практика студентів п'ятого курсу факультету природничої і фізико-математичної освіти, яку було організовано на належному рівні.

 Під час проходження педагогічної практики виконано значну навчальну, виховну і позакласну роботу.

Студенти під керівництвом досвідчених вчителів-наставників проводили уроки різних типів з біології та природознавства, виконувати функції класного керівника.

1  2

Під час практики студенти поглибили, закріпили знання з фахових і психолого-педагогічних дисциплін, здобутих в університеті, апробували їх на практиці. Виробили вміння та навички застосовувати різні методи й форми роботи, які активізують пізнавальну діяльність учнів. Відповідно до знань з педагогіки, психології й фізіології навчились здійснювати навчально-виховну роботу з дітьми, аналізувати її і робити висновки.

Майбутні педагоги чітко зрозуміли, що робота вчителя складна, і потребує неабияких зусиль і витривалості. Треба обов’язково вміти заохочувати та зацікавлювати дітей. Для цього постійно використовувати наочність. І кожен урок підкріплювати презентацією, ілюстраціями, малюнками, схемами.

Студенти використовували різноманітні методи і прийоми: біологічні диктанти, фронтальні бесіди, кросворди, німі малюнки, тести. Проводили не тільки уроки комбінованого типу, а ще такі уроки, як урок формування нових знань; урок формування знань, умінь і навичок; урок застосування знань, умінь і навичок.

33

На думку студентів-практикантів вчитель має бути уважним і спостережливим. Поза його увагою ніщо не повинно залишитися: ні поведінка учня на уроці, ні його підготовка до уроку, ні настрій, ні зацікавленість. Треба вміти слухати дитину, підбирати до неї індивідуальний підхід.

Практика у школі допомогла виробити практичні уміння і навички:

• проводити уроки різних типів з біології та природознавства;
• організовувати позакласну роботу з біології;
• здійснювати виховну роботу з класом.

Автор : joomla блоги