24.11.2016 року відбувся захист професійно-орієнтовної практики студентами 22-СП групи, яка проходила Глухівському центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; Глухівському міському центрі реабілітації дітей-інвалідів; Глухівському міськрайонному центрі зайнятості; Глухівському об’єднанні управління Пенсійного фонду України Сумської області; Територіальному центрі соціального обслуговування населення Глухівської міської ради.

BJXbLqG0988

За період проходження професійно-орієнтовної практики студенти 22-СП групи ознайомились із змістом і сферами соціально-педагогічної діяльності в різних типах та видах навчальних закладів і служб соціально-педагогічної допомоги. Проявили себе як грамотні, відповідальні, цілеспрямовані майбутні спеціалісти, старанно відвідували бази практики і в повному обсязі виконали завдання встановлені програмою. Спираючись на базові знання, уміння і навички, отриманні під час навчання практиканти накопичували досвід з практичного оволодіння прийомами науково-дослідної діяльності.

     odFiRQ7muP8    yKqu1xJRm3M

Студенти проявили вміння ефективно проектувати свою соціально-педагогічну діяльність, грамотно застосовували отримані теоретичні знання на практиці. Ознайомилися з нормами ділового етикету соціального педагога, його посадовими обов’язками з метою виявлення специфіки діяльності фахівця.

Визначені заклади проходження практики служать могутньою базою підготовки студентів, яка охоплює різні ланки професійної діяльності, сприяє розвитку їх професійних і комунікативних навичок. За таких умов відбувається цілісне усвідомлення студентами змісту їх майбутньої діяльності, яке формується на основі власних практичних дій під керівництвом не лише методиста від ВНЗ, а й досвідчених працівників соціальної сфери баз практики.

Автор : joomla блоги