30 листопада на факультеті педагогіки та психології відбувся підсумковий захист практики студентами 5 курсу – 52-СР групи.

Практика в освітніх установах нового типу та соціальних службах– надзвичайно важливий етап становлення майбутнього соціального працівника.

Базою практики стали ЦСССДМ, Центр зайнятості, Територіальний центр, Реабілітаційний центр, навчальні заклади (загальноосвітні заклади системи загальної середньої освіти, у тому числі навчальні заклади системи професійно-технічної освіти різних типів і рівнів акредитації (соціально-психологічна служба)).

Практика мала за мету оволодіння професійними функціями соціального працівника, адаптування студента до реальних умов майбутньої професії; створення умов для практичного застосування теоретичних знань; формування і вдосконалення базових професійних навичок та вмінь; діагностування професійної придатності студента до соціальної роботи; забезпечення успішності майбутньої професійної діяльності у закладах і службах соціальної допомоги і забезпечення, державних структурах, громадських об’єднаннях.

Під час практики студенти поглибили, закріпили знання з фахових і психолого-педагогічних дисциплін, здобутих в університеті, апробували їх на практиці. Виробили вміння та навички застосовувати соціальні методи й форми роботи в практичній діяльності з клієнтами. Відповідно до знань з педагогіки, психології, соціальної педагогіки, фізіології навчилися здійснювати діагностичну, прогностичну, профілактичну, консультативну, корекційно-реабілітаційну роботу з дітьми, батьками, фахівцями з суміжних галузей, реалізовувати соціальне інспектування та соціальний супровід клієнта.

Майбутні соціальні працівники чітко зрозуміли, що їх майбутня професія складна, виснажлива та напружена і потребує неабияких зусиль і витривалості. Але! Соціальна робота неймовірно цікава. Вона служить на Благо. Вона дарує Надію, відстоює права тих, від кого відвернувся світ. Вона повертає у суспільство тих, хто не міг в ньому втриматися. Вона дарує життя у всіх сенсах цього виразу.

Про серйозний підхід студентів до проходження практики свідчать їхні змістовні доповіді на підсумковій конференції та презентації результатів практики, а також досить високі оцінки.

Автор : joomla блоги