Навчально-залікова практика на місці роботи соціального педагога у 42-СП та 24-СП групах тривала протягом шести тижнів (з 18.01.17 по 28.02.17). IMG 2815 1000x750Було закріплено за кожним студентом його місце проходження практики у відповідному навчальному закладі ( школа, школа-інтернат). Практика вимагала виконання відповідних завдань, які було реалізовано, а саме:

• опанування соціально-педагогічними технологіями роботи з різними категоріями дітей, сім’єю, співробітництва з соціальними службами, організаціями і установами;
• оволодіння технологією соціально-педагогічної діагностики, розвивально-корекційної, виховної, консультативної, інформаційно - просвітницької роботи;
• опанування знаннями, що допомогли встановлювати професійно етичні стосунки з батьками (особами, що їх заміняють) дітей;
• опанування новими знаннями під час науково-дослідницької роботи;

• закріплення знань, щодо посадових обов’язків соціального педагога.

Усі студенти намагались показати свої знання та уміння набуті за період навчання та намагались проявляли педагогічну майстерність.

IMG 2825 1000x750

Практика для студентів є обов'язковою складовою частиною процесу підготовки фахівців у вищих навчальних закладах, вона надає можливість здобути практичний досвід та опанувати нові знання. Захист навчальної практики проходив під керівництвом групових керівників та методистів. Студенти проводили різноманітні заходи, враховуючи вікові та індивідуальні особливості дітей, їхні можливості, нахили, інтереси, здібності, а також використовували всі напрями виховання, щоб формувати всебічно-розвинену, гармонічну особистість дитини – маленької Людини.

Вивчаючи соціально педагогічні інноваційні методики, технології, форми роботи, а також маючи невеликий поки що досвід роботи в школі, ми, студенти, доторкнулись до професійного збагачення свого педагогічного шляху. За всі розмаїття заходів, змістовну роботу, наявний досвід роботи з дітьми, ви щиро вдячні викладачам Глухівського національного педагогічного університету, керівникам групи, методистам та відділу практики.

Автор : joomla блоги