20181108 142640З 1 по 28 жовтня 2018 року студенти групи 62М-Пр(М) факультету технологічної і професійної освіти проходили педагогічну практику у закладах вищої освіти на робочому місці викладача. Зазначена практика є важливим складником фахової підготовки майбутніх педагогів професійного навчання. Вона посідає чільне місце в процесі формування професійних компетентностей, морально-етичних якостей викладача вищої школи, індивідуального творчого стилю педагогічної діяльності, потреби в самоосвіті; формування вмінь професійного й педагогічного спілкування у викладацькому колективі та зі студентською аудиторією.

Метою практики було формування в магістрантів професійної компетентності шляхом залучення їх до вивчення та аналізу системи управління освітнім процесом на рівні закладу, формування готовності до викладання дисциплін циклу професійної підготовки педагогів професійного навчання, а також здійснення виховної роботи в ролі куратора студентської групи.

Під час проходження практики студенти виконували завдання визначені програмою практики. Для цього упродовж першого тижня вони склали індивідуальні плани роботи на період практики відповідно до графіку проведення залікових занять і виховних заходів, ознайомлювались з організацією освітнього процесу на факультету технологічної і професійної освіти та закріпленій групі, проводили бесіди з викладачами та кураторами, переймали їх педагогічний досвід роботи відвідуючи заняття та виховні заходи, аналізували комплекси навчально-методичного забезпечення дисциплін, навчальні досягнення студентів з дисциплін професійної підготовки.20181108 134124

Протягом наступних тижнів практики магістранти аналізували систему планування освітнього процесу на факультеті та кафедрі, відвідували консультації групових керівників та методистів, заняття викладачів та студентів-практикантів з метою проведення їх аналізу, розробляли плани-конспекти та дидактичну наочність до залікових занять, проводили пробні та залікові заняття, брали участь в організації позанавчальної діяльності. Окрім виконання основних завдань практики студенти проводили психолого-педагогічні дослідження з тем своїх магістерських робіт.

20181108 142616

Як результат, ними було проведено понад сто двадцять занять, різних за формою організації, з таких дисциплін, як: «Професійна педагогіка», «Методика професійного навчання», «Трактори та автомобілі», «Сільськогосподарські та меліоративні машини» тощо.

Магістранти також продемонстрували свою креативність та організаційні здібності під час підготовки та проведення декількох загальнофакультетських позанавчальних та професійно-орієнтованих виховних заходів – «До дня працівників освіти», «Козацькими стежками» «Компютерна та Інтернет-залежність як актуальні проблеми сучасності», «До дня автомобіліста» тощо.

20181108 142735

Заключним етапом педагогічної практики стала участь студентів у завершальній науково-практичній конференції де були представлені їх звіти з фото та відео матеріалами, обговорювались її результати, висвітлювались проблеми з якими майбутні фахівці зіткнулися під час проходження практики.

Автор : joomla блоги