Д. І. Менделєєв свого часу вважав: «теорія, що не перевіряється досвідом, при всій красі концепції втрачає вагу, не визнається; практика, яка не спирається на зважену теорію, виявляється в програші і збитку». Цю думку поділяють і студенти-магістранти 62-2А групи факультету філології та історії Глухівського НПУ імені О. Довженка, які проходили дослідницьку, навчально-залікову практику в університеті на робочому місці викладача з 29 жовтня по 09 грудня 2018 року. У студентів була чудова нагода перевірити свої знання практичними діями, застосовуючи всю педагогічно-психологічну підготовку, яку вони отримали протягом навчання в магістратурі.

     Завдання педагогічної  практики полягали у поглибленні й розширенні теоретичних знань із психолого-педагогічних дисциплін, застосуванні їх у вирішенні конкретних педагогічних завдань під час практики та оволодінні лекторськими, конструктивно-планувальними, організаційними, комунікативно-навчальними, розвивально-виховними та дослідницькими уміннями.

1

    Практика розпочалась із настановної конференції, де студенти отримали всі необхідні вказівки та документи для подальшої роботи. Завдання кожного було: підготувати і провести три залікові практичні заняття, дві лекції та тематично-виховний захід. Крім того студенти знайомились з організаційно-методичною, науковою, виховною роботою кафедри, вивчали документацію. У підготовці до проведення занять з дисциплін кафедри таких як «Практичний курс англійської мови», «Стилістика англійської мови», «Історія англійської мови», «Теоретичний курс англійської мови», «Методика навчання іноземних мов і культур» тощо консультації майбутнім викладачам надавали методисти кафедри іноземних мов та методики викладання: Лавриченко Н. М., Мілютіна О. К., Ткаченко Н. М., Скоробагата О. М., дуже важливими були поради консультанта із психології Носової І. Є. та групового методиста Зенченко Т.Ф. Завдяки знанням, які отримали на заняттях з педагогіки та психології, студенти повною мірою змогли застосувати свої організаторські, дидактичні, перцептивні, авторитарні тощо здібності.

2

    Перебуваючи в ролі кураторів навчальних груп, вони ближче познайомилися зі студентами молодших курсів, намагались залучати їх до різних видів діяльності: пізнавальної, суспільно корисної, ціннісно- орієнтаційної, художньої та ін.

3

    Результати практичної діяльності було оприлюднено на підсумковій конференції, студенти змогли поділитися враженнями, успіхами і невдачами, рекомендаціями щодо усунення недоліків у подальшій педагогічній діяльності.

Наука дорогих нам педагогів

Цінна кожному як мамині слова.

Спасибі Вам за досвід, працю многу,

Університету слава, хай лиш процвіта!

4

    Такими словами студенти дякували викладачам і університету за роки, які вони провели у стінах нашого навчального закладу і за отримані знання.

Автор : joomla блоги