Акредитація освітньої програми «015 Професійна освіта» освітньої програми «Професійна освіта (Будівництво)»

Відомості про самооцінювання освітньої програми

Наказ №187-Е від 03.02.2021 Про призначення експертної групи

Програма візиту експертів

Увага!  

У Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка з 18. 02. 2021 по 20. 02. 2021 р. триватиме онлайн-візит експертної групи із використанням технічних засобів відеозв’язку в межах проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Професійна освіта (Будівництво)» ОС "Бакалавр" у складі: Кобисі Володимира Михайловича (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського), Чикунова Павла Олександровича  (Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії), Крикун Валентини Сергіївни (Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди").

18 лютого 2021 року о 16.00  відбудеться відкрита зустріч з експертами.
Запрошуємо всіх до співпраці за покликанням:

Підключитись до конференції Zoom:
Ідентифікатор конференції: 777 5955 3336
Пароль2021

 

Акредитація освітньої програми "Середня освіта (Біологія та здоров"я людини та природознавство" освітнього ступеня "Магістр" за спеціальністю 014 Середня освіта (Біологія та здоров"я людини)

Відомості про самооцінювання освітньої програми

Наказ №1502-Е від 09.10.2020 Про призначення експертної групи

Програма візиту експертів

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

Увага!  
У Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка з 19. 10. 2020 по 21. 10. 2020 р. триватиме онлайн-візит експертної групи із використанням технічних засобів відеозв’язку в межах проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Середня освіта (Біологія та здоров`я людини та природознавство)» ОС "Магістр" у складі: Гончаренка Віталія Івановича (Львівський національний університет імені Івана Франка), Шмиголь Ірини Василівни (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького), Муліної Алевтини Вікторівни (Національний технічний університет "Дніпровська політехніка").
19 жовтня 2020 року о 15.30  відбудеться відкрита зустріч з експертами.
Запрошуємо всіх до співпраці за покликанням: 
Підключитись до конференції Zoom:
Time: Oct 19, 2020 03:30 PM Kiev
Join Zoom Meeting
Meeting ID: 926 7606 5694
Passcode: 2020
Експертні висновки

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

Проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та природознавство) другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

ВИСНОВОК експертної комісії МОН України про підсумки первинної акредитації освітньо-професійної програми "Соціальна робота"

ВИСНОВОК експертної комісії МОН України про підсумки первинної акредитації освітньо-професійної програми "Управління закладом освіти зі спеціальності"

ВИСНОВОК експертної комісії МОН України про підсумки первинної акредитації освітньо-професійної програми "Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)"

ВИСНОВОК експертної комісії МОН України про підсумки первинної акредитації освітньо-професійної програми "Професійна освіта (Будівництво)"

ВИСНОВОК експертної комісії МОН України про підсумки первинної акредитації освітньо-професійної програми "Середня освіта (Фізична культура)"

ВИСНОВОК експертної комісії МОН України про підсумки первинної акредитації освітньо-професійної програми "Середня освіта (Українська мова і література)"

ВИСНОВОК експертної комісії МОН України про підсумки первинної акредитації освітньо-професійної програми "Середня освіта (Математика)"

ВИСНОВОК експертної комісії МОН України про підсумки первинної акредитації освітньо-професійної програми "Середня освіта (Історія)"

ВИСНОВОК експертної комісії МОН України про підсумки первинної акредитації освітньо-професійної програми "Середня освіта (Біологія та природознавство)"

ВИСНОВОК експертної комісії МОН України про підсумки первинної акредитації освітньо-професійної програми "Середня освіта (Мова і література (англійська))"

ВИСНОВОК експертної комісії МОН України про підсумки первинної акредитації освітньо-професійної програми "Середня освіта (Трудове навчання та технології)"

ВИСНОВОК експертної комісії МОН України про підсумки первинної акредитації освітньо-професійної програми "Початкова освіта"

ВИСНОВОК експертної комісії МОН України про підсумки первинної акредитації освітньо-професійної програми "Дошкільна освіта"

Про результати акредитації спеціальностей: 8.18010020 Управління навчальним закладом; 8.04020101 Математика; 8.02030201 Історія

ВИСНОВОК експертної комісії МОН України про підсумки першої акредитаційної експертизи спеціальності 8.18010020 Управління навчальним закладом

ВИСНОВОК експертної комісії МОН України про підсумки першої акредитаційної експертизи спеціальності 8.04020101 Математика*

ВИСНОВОК експертної комісії МОН України про підсумки першої акредитаційної експертизи спеціальності 8.02030201 Історія*

Про результати акредитації зі спеціальності 8.01010401 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

ВИСНОВОК експертної комісії МОН України про підсумки першої акредитаційної експертизи спеціальності 8.01010401 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

ВИСНОВОК експертної комісії МОН України про підсумки першої акредитаційної експертизи напряму підготовки (спеціальності) 6.130102 Соціальна робота (231 Соціальна робота)

Joomla Plugins
Автор : joomla блоги