ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

з первинної акредитаційної експертизи

освітньо-професійної програми «Середня освіта (Трудове навчання та технології)»

спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка

за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

у Глухівському національному педагогічному університеті

імені Олександра Довженка

У зв’язку із проведенням первинної акредитації та необхідністю випуску студентів освітньої програми «Середня освіта (Трудове навчання та технології)» спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка освітнього ступеня «Магістр» відповідно до «Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 р. № 978, з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Середня освіта (Трудове навчання та технології)» спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка та наказу Міністерства освіти і науки України від 06.12.2018 р. № 2510-л експертна комісія у такому складі:

Голова комісії: Титаренко Валентина Петрівна - декан факультету технологій і дизайну Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, доктор педагогічних наук, професор;

Член комісії: Ящук Сергій Миколайович - професор кафедри професійної освіти та технологій за профілями Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, доктор педагогічних наук, ?

 у період з 12 грудня по 14 грудня 2018 року розглянула подані матеріали та провела акредитаційну експертизу провадження освітньої діяльності у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка, пов’язану з підготовкою здобувачів за освітньо-професійною програмою «Середня освіта (Трудове навчання та технології)» спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) за другим (магістерським) рівнем освіти.

 Детальніше

Автор : joomla блоги