ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

з первинної акредитаційної експертизи

освітньо-професійної програми «Середня освіта (Мова і література (англійська))»

спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) галузі знань 01 Освіта /Педагогіка  

за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

у Глухівському національному педагогічному університеті

імені Олександра Довженка

У зв’язку із проведенням первинної акредитації та необхідністю випуску студентів освітньої програми «Середня освіта (Мова і література (англійська))» спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка освітнього ступеня «Магістр» відповідно до «Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 р. № 978, з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Середня освіта (Мова і література (англійська))» спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка та наказу Міністерства освіти і науки України від 06.12.2018 р. № 2516-л експертна комісія у складі:

Голова комісії: Лагодинський Олександр Сергійович – начальник кафедри іноземних мов Воєнно-дипломатичної академії імені Євгенія Березняка, доктор педагогічних наук, професор;

Член комісії: Зварич Ірина Миколаївна – професор кафедри сучасних європейських мов Київського національного торговельно-економічного університету, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, –

 у період з 12 грудня по 14 грудня 2018 року розглянула подані матеріали та провела акредитаційну експертизу провадження освітньої діяльності у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка, пов’язану з підготовкою здобувачів за освітньо-професійною програмою «Середня освіта (Мова і література (англійська))» спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) за другим (магістерським) рівнем освіти.

 Детальніше

Автор : joomla блоги