ВИСНОВОК

експертної комісії Міністерства освіти і науки України

про підсумки першої акредитаційної експертизи

напряму підготовки (спеціальності) 6.130102 Соціальна робота (231 Соціальна робота)

галузі знань 1301 Соціальне забезпечення (23 Соціальна робота)

освітньо-кваліфікаційного рівня (ОПС) «Бакалавр» у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка

   У зв’язку із необхідністю проведення першої планової акредитації напряму підготовки (спеціальності) 6.130102 Соціальна робота (231 Соціальна робота) галузі знань 1301 Соціальне забезпечення (23 Соціальна робота) освітньо-кваліфікаційного рівня (ОПС) «Бакалавр» та відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 09.08.2001 № 978 «Про затвердження положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах» і наказу Міністерства освіти і науки України від 19.05.2016 №1012 л комісія у складі:

   - Вайноли Ренате Хейкіївни – професора кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, доктора педагогічних наук, професора, голови комісії;

   - Завацької Людмили Миколаївни – завідувача кафедри соціальної педагогіки Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка, кандидата педагогічних наук, професора, члена комісії,

у період з 24.05.2016 по 26.05.2016 перевірила діяльність Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, пов'язану з  акредитацією напряму підготовки (спеціальності) 6.130102 Соціальна робота (231 Соціальна робота) галузі знань 1301 Соціальне забезпечення (23 Соціальна робота) освітньо-кваліфікаційного рівня (ОПС) «Бакалавр».

Детальніше:

Автор : joomla блоги