ВИСНОВОК

експертної комісії Міністерства освіти і науки України
про підсумки першої акредитаційної експертизи спеціальності
8.01010401 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) галузі знань 0101 Педагогічна освіта освітнього ступеня «Магістр» у Глухівському національному педагогічному університеті 
імені Олександра Довженка
У зв’язку із необхідністю проведення першої планової акредитації спеціальності 8.01010401 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) галузі знань 0101 Педагогічна освіта освітнього ступеня «Магістр» та відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 09.08.2001 № 978 «Про затвердження положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах» і наказу Міністерства освіти і науки України від 13.12.2016 №364А затверджена комісія у складі:

Голова експертної комісії

Тарасюк

Анатолій Петрович

перший проректор з науково-педагогічної роботи Української інженерно-педагогічної академії, професор кафедри металоріжучого обладнання і транспортних систем, доктор технічних наук, професор

Член експертної комісії

Торубара

Олексій Миколайович

декан технологічного факультету Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка, професор кафедри професійної освіти, професор

Експертна комісія розглянула в період з 19.12.2016 до 21.12.2016 матеріали, подані на експертизу Глухівським національним педагогічним університетом імені Олександра Довженка, та провела безпосередньо на місці перевірку відповідності державним акредитаційним вимогам стану кадрового, навчально-методичного, матеріального та організаційного забезпечення підготовки магістрів спеціальності 8.01010401 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) галузі знань 0101 Педагогічна освіта і встановила таке:

Детальніше...

Автор : joomla блоги