ВИСНОВОК

експертної комісії Міністерства освіти і науки України

про підсумки першої акредитаційної експертизи спеціальності

8.02030201 Історія* галузі знань 0203 Гуманітарні науки

освітнього ступеня «Магістр»

у Глухівському національному педагогічному університеті

імені Олександра Довженка

У зв’язку із необхідністю проведення першої планової акредитації спеціальності 8.02030201 Історія* галузі знань 0203 Гуманітарні науки освітнього ступеня «Магістр» та відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 09.08.2001 № 978 «Про затвердження положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах» і наказу Міністерства освіти і науки України від 04.04.2017 №503-А затверджена комісія у складі:

Голова експертної комісії

Дятлов

Володимир Олександрович

перший проректор Чернігівського національного педагогічного університету ім.Т. Г. Шевченка, доктор історичних наук, професор

Член експертної комісії

Киридон

Петро Васильович

доцент Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка, доктор історичних наук, професор кафедри історії України.

Експертна комісія розглянула в період з 11.04.2017 до 13.04.2017 матеріали, подані на експертизу Глухівським національним педагогічним університетом імені Олександра Довженка, та провела безпосередньо в навчальному закладі перевірку відповідності державним акредитаційним вимогам стану кадрового, навчально-методичного, матеріального та організаційного забезпечення підготовки магістрів спеціальності 8.02030201 Історія* галузі знань 0203 Гуманітарні науки і встановила таке:

Детальніше...

Автор : joomla блоги