ВИСНОВОК
експертної комісії Міністерства освіти і науки України
про підсумки першої акредитаційної експертизи спеціальності
8.04020101 Математика* (за напрямами) галузі знань
0402 Фізико-математичні науки освітнього ступеня «Магістр»
у Глухівському національному педагогічному університеті
імені Олександра Довженка

У зв’язку із необхідністю проведення першої планової акредитації спеціальності 8.04020101 Математика* (за напрямами) галузі знань 0402 Фізико-математичні науки освітнього ступеня «Магістр» та відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 09.08.2001 № 978 «Про затвердження положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах» і наказу Міністерства освіти і науки України від 04.04.2017 №505-А затверджена комісія у складі:

Голова експертної комісії


Бігун
Ярослав Йосипович

 

завідувач кафедри прикладної математики та інформаційних технологій Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, доктор фізико-математичних наук, професор

Член експертної комісії

Семенець Сергій Петрович

професор кафедри математичного аналізу Житомирського державного університету імені Івана Франка, доктор педагогічних наук, професор.

Експертна комісія розглянула в період з 11.04.2017 до 13.04.2017 матеріали, подані на експертизу Глухівським національним педагогічним університетом імені Олександра Довженка, та провела безпосередньо на місці перевірку відповідності державним акредитаційним вимогам стану кадрового, навчально-методичного, матеріального та організаційного забезпечення підготовки магістрів спеціальності 8.04020101 Математика* (за напрямами) галузі знань 0402 Фізико-математичні науки і встановила таке:

Детальніше...

Автор : joomla блоги