ВИСНОВОК

експертної комісії Міністерства освіти і науки України

про підсумки першої акредитаційної експертизи спеціальності

8.18010020 Управління навчальним закладом (за типом) галузі знань 1801 Специфічні категорії освітнього ступеня «Магістр»

у Глухівському національному педагогічному університеті

імені Олександра Довженка

У зв’язку із необхідністю проведення першої планової акредитації спеціальності 8.18010020 Управління навчальним закладом (за типом) галузі знань 1801 Специфічні категорії освітнього ступеня «Магістр» та відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 09.08.2001 № 978 «Про затвердження положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах» і наказу Міністерства освіти і науки України від 04.04.2016 №504А затверджена комісія у складі:

Голова експертної комісії

Гнезділова

Кіра Миколаївна

професор кафедри педагогіки вищої школи і освітнього менеджменту Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, доктор педагогічних наук, професор

Член експертної комісії

Крижко

Василь Васильович

завідувач кафедри педагогіки вищої школи, управління навчальним закладом та методики викладання суспільствознавчих дисциплін Бердянського державного педагогічного університету, кандидат педагогічних наук, професор

 Експертна комісія розглянула в період з 11.04.2017 до 13.04.2017 матеріали, подані на експертизу Глухівським національним педагогічним університетом імені Олександра Довженка, та провела безпосередньо в навчальному закладі перевірку відповідності державним акредитаційним вимогам стану кадрового, навчально-методичного, матеріального та організаційного забезпечення підготовки магістрів спеціальності 8.18010020 Управління навчальним закладом (за типом) галузі знань 1801 Специфічні категорії і встановила таке:

Детальніше...

Автор : joomla блоги