ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

з первинної акредитаційної експертизи

освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта»

 зі спеціальності 012 Дошкільна освіта галузі знань 01 Освіта/Педагогіка

за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

у Глухівському національному педагогічному університеті

імені Олександра Довженка

У зв’язку із проведенням первинної акредитації та необхідністю випуску студентів освітньої програми «Дошкільна освіта» спеціальності 012 Дошкільна освіта освітнього ступеня «Магістр» відповідно до «Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 р. № 978, з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта» зі спеціальності 012 Дошкільна освіта галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка та наказу Міністерства освіти і науки України від 06.12.2018 р. № 2515-л експертна комісія у такому складі:

Голова комісії: Листопад Олексій Анатолійович - професор кафедри дошкільної педагогіки Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», доктор педагогічних наук, професор;

Член комісії: Лохвицька Любов Василівна - професор кафедри психології і педагогіки дошкільної освіти Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», кандидат педагогічних наук, доцент,

у період з 12 грудня по 14 грудня 2018 року розглянула подані матеріали та провела акредитаційну експертизу провадження освітньої діяльності у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка, пов’язану з підготовкою здобувачів за освітньо-професійною програмою «Дошкільна освіта» спеціальності 012 Дошкільна освіта за другим (магістерським) рівнем освіти.

 Детальніше

Автор : joomla блоги