ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

з первинної акредитаційної експертизи

освітньо-професійної програми «Середня освіта (Українська мова і література)»

спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література) галузі знань 01Освіта/Педагогіка

за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

у Глухівському національному педагогічному університеті

імені Олександра Довженка

У зв’язку із проведенням первинної акредитації та необхідністю випуску студентів освітньо-професійної програми «Середня освіта (Українська мова і література)» спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література) освітнього ступеня «Магістр» відповідно до «Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 р. № 978, з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Середня освіта (Українська мова і література)» спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка та наказу Міністерства освіти і науки України від 06.12.2018 р. № 2523-л експертна комісія у такому складі:

Голова комісії: Мойсієнко Анатолій Кирилович – завідувач кафедри сучасної української мови і прикладної лінгвістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор філологічних наук, професор;

Член комісії: Бойко Надія Іванівна – завідувач кафедри української мови Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, доктор філологічних наук, професор, ?

 у період з 12 грудня по 14 грудня 2018 року розглянула подані матеріали та провела акредитаційну експертизу провадження освітньої діяльності у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка, пов’язану з підготовкою здобувачів за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Українська мова і література)» спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література) за другим (магістерським) рівнем освіти.

Детальніше

Автор : joomla блоги