ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

з первинної акредитаційної експертизи

освітньо-професійної програми «Професійна освіта (Будівництво)»

спеціальності 015 Професійна освіта (Будівництво)

галузі знань 01 Освіта/Педагогіка

за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

у Глухівському національному педагогічному університеті

імені Олександра Довженка

У зв’язку із проведенням первинної акредитації та необхідністю випуску студентів освітньої програми «Професійна освіта (Будівництво)» спеціальності 015 Професійна освіта (Будівництво) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка освітнього ступеня «Магістр» відповідно до «Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 р. № 978, з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Професійна освіта (Будівництво)» спеціальності 015 Професійна освіта (Будівництво) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка та наказу Міністерства освіти і науки України від 06.12.2018 р. № 2532-л експертна комісія у такому складі:

Голова комісії: Волкова Вікторія Євгенівна – професор кафедри будівництва, геотехніки і геомеханіки Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», доктор технічних наук, професор;

Член комісії: Терновий Віталій Іванович - професор кафедри технологій будівельного виробництва Київського національного університету будівництва і архітектури, кандидат технічних наук, професор,

 у період з 12 грудня по 14 грудня 2018 року розглянула подані матеріали та провела акредитаційну експертизу провадження освітньої діяльності у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка, пов’язану з підготовкою здобувачів за освітньо-професійною програмою «Професійна освіта (Будівництво)» спеціальності 015 Професійна освіта (Будівництво) за другим (магістерським) рівнем освіти.

Детальніше

Автор : joomla блоги