ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВ0К

з первинної акредитаційної експертизи

освітньо-професійної програми «Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)»

спеціальності 015 Професійна освіта (Технологія виробництва

і переробки продуктів сільського господарства) галузі знань

01 Освіта/Педагогіка  за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

у Глухівському національному педагогічному університеті

імені Олександра Довженка

У зв’язку із проведенням первинної акредитації та необхідністю випуску студентів освітньої програми «Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)» спеціальності 015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка освітнього ступеня «Магістр» відповідно до «Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 р. № 978, з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)» спеціальності 015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка та наказу Міністерства освіти і науки України від 06.12.2018 р. № 2512-л експертна комісія у такому складі:

Голова комісії: Крамар Валерій Максимович - завідувач кафедри професійної та технологічної освіти і загальної фізики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, доктор фізико-математичних наук, професор;

Член комісії: Лаврентьєва Олена Олександрівна - завідувач кафедри загальнотехнічних дисциплін та професійного навчання Державного вищого навчального закладу «Криворізький державний педагогічний університет», доктор педагогічних наук, доцент, ?

 у період з 12 грудня по 14 грудня 2018 року розглянула подані матеріали та провела акредитаційну експертизу провадження освітньої діяльності у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка, пов’язану з підготовкою здобувачів за освітньо-професійною програмою «Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)» спеціальності 015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства) за другим (магістерським) рівнем освіти.

Детальніше 

Автор : joomla блоги