ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

з первинної акредитаційної експертизи

освітньо-професійної програми «Управління закладом освіти»

 зі спеціальності 073 Менеджмент

галузі знань 07 «Управління та адміністрування»

за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

у Глухівському національному педагогічному університеті

імені Олександра Довженка

У зв’язку із проведенням первинної акредитації та необхідністю випуску студентів освітньої програми «Управління закладом освіти» спеціальності 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування освітнього ступеня «Магістр» відповідно до «Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 р. № 978, з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Управління закладом освіти» зі спеціальності 073 Менеджмент галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 06.12.2018 р. № 2505-л експертна комісія у такому складі:

Голова комісії: Крижко Василь Васильович - завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Бердянського державного педагогічного університету, кандидат педагогічних наук, професор;

Член комісії:       Єльникова Галина Василівна - професор кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти Української інженерно-педагогічної академії, доктор педагогічних наук, професор, ?

 у період з 12 грудня до 14 грудня 2018 року розглянула подані матеріали та провела акредитаційну експертизу провадження освітньої діяльності у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка, пов’язану з підготовкою здобувачів за освітньо-професійною програмою «Управління закладом освіти» спеціальності 073 Менеджмент за другим (магістерським) рівнем освіти.

Детальніше

Автор : joomla блоги