ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

з первинної акредитаційної експертизи

освітньо-професійної програми «Соціальна робота»

спеціальності 231 Соціальна робота галузі знань 23 Соціальна робота

за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

у Глухівському національному педагогічному університеті

імені Олександра Довженка

У зв’язку із проведенням первинної акредитації та необхідністю випуску студентів освітньої програми «Соціальна робота» спеціальності 231 Соціальна робота галузі знань 23 Соціальна робота освітнього ступеня «Магістр» відповідно до «Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 р. № 978, з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Соціальна робота» спеціальності 231 Соціальна робота за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка та наказу Міністерства освіти і науки України від 06.12.2018 р. № 2509-л експертна комісія у такому складі:

Голова комісії: Карпенко Олена Георгіївна - завідувач кафедри теорії та технології соціальної роботи Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор;

Член комісії: Богданова Інна Михайлівна - завідувач кафедри соціальної педагогіки, психології та педагогічних інновацій Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського», доктор педагогічних наук, професор, ?

 у період з 12 грудня по 14 грудня 2018 року розглянула подані матеріали та провела акредитаційну експертизу провадження освітньої діяльності у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка, пов’язану з підготовкою здобувачів за освітньо-професійною програмою «Соціальна робота» спеціальності 231 Соціальна робота за другим (магістерським) рівнем освіти.

Детальніше

Автор : joomla блоги