І. Нормативні і допоміжні документи

 1. Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти;
 2. Методичні рекомендації для експертів Національного агентства щодо застосування Критеріїв оцінювання якості освітньої програми;
 3. Глосарій;
 4. Порадник щодо заповнення відомостей самооцінювання освітньої програми (для ЗВО);

 

ІІ. Форми документів

 1. Форма відомостей про самооцінювання освітньої програми;

 

IІІ. Листи-роз’яснення

 1. Лист-роз’яснення щодо акредитації освітніх програм освітньо-наукового рівня (доктор філософії) у 2019-2020 н.р.;
 2. Щодо особливостей акредитації освітніх програм спеціальностей, шифри яких змінено постановою Кабінету Міністрів України від 01 лютого 2017 р. №53;
 3. Лист стосовно надання освітнім програмам зразкової акредитації;
 4. Лист-роз’яснення щодо визнання освітніх програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів акредитованими;
 5. Лист-роз’яснення щодо процедури проходження акредитації освітніх програм у 2019/2020 році;
 6. Лист-роз’яснення щодо сертифікатів про акредитацію.

 

IV. Корисні матеріали

 1. Інструкція з накладання КЕП;
 2. Силабус проти РТП;
 3. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG);
 4. Як створити силабус: 3 корисні ресурси;
 5. Схема процесу акредитації;
 6. Що таке Силлабус і для чого він.
Автор : joomla блоги