Прийом заяв у електронній або паперовій формі та документів від вступників, вступні випробування та конкурсний відбір за освітнім ступенем бакалавра на основі повної загальної середньої освіти Глухівським НПУ ім. О. Довженка проводиться у такі строки

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів: 01 серпня 2020 року;

Строки прийому мотиваційних листів: з 18 червня по 22 червня 2020 року;

Строки прийому заяв та документів для участі у вступних іспитах на місця державного замовлення: з 23 липня по 01 серпня 2020 року;

Строки прийому заяв та документів: з 13 серпня до 18.00 години 22 серпня 2020 року;

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів: о 18.00 годині 16 серпня 2020 року;

Терміни проведення вступних іспитів: з 01 по 12 серпня 2020 року (для вступників на місця державного та регіонального замовлень), з 13 по 22 серпня 2020 року (додаткова сесія для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб);

Терміни проведення співбесід: з 16 по 18 серпня 2020 року;

Строки оприлюднення списки осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди: не пізніше 12.00 години 20 серпня 2020 року;

Строки оприлюднення рейтингових списків вступників: не пізніше 12.00 години 27 серпня 2020 року;

Строки надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих вступників: не пізніше 12.00 години 27 серпня 2020 року (за державним або регіональним замовленням); 06 вересня 2020 року (кошти фізичних та/або юридичних осіб);

Строки закінчення термінів вибору вступниками місця навчання за співбесідою: до 10.00 години 22 серпня 2020 року;

Строки закінчення термінів вибору вступниками місця навчання: за державним або регіональним замовленням – до 18.00 години 31 серпня 2020 року;

за кошти фізичних та/або юридичних осіб до 08 вересня 2020 року, 14 вересня 2020 року, 22 вересня 2020 року, 28 вересня 2020 року

 

Прийом заяв і документів від вступників, вступні випробування та конкурсний відбір за освітнім ступенем бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Глухівським НПУ ім. О. Довженка проводиться в такі строки

Строки прийому заяв та документів: з 13 серпня до 18.00 години 22 серпня 2020 року;

Терміни проведення вступних фахових випробувань: з 25 серпня – 31 серпня 2020 року;

Строки оприлюднення рейтингових списків вступників: не пізніше 02 вересня 2020 року;

Строки закінчення термінів вибору вступниками місця навчання: за державним замовленням – о 17.00 годині 04 вересня 2020 року, за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 08 вересня 2020 року

 

Прийом заяв і документів від вступників, вступні випробування та конкурсний відбір за освітнім ступенем магістра на основі освітніх ступенів бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (крім спеціальностей 053 Психологія, 073 Менеджмент, 231 Соціальна робота) Глухівським НПУ ім. О. Довженка проводиться у такі строки

Строки прийому заяв та документів: з 10 серпня по 21 серпня 2020 року;

Терміни проведення вступних фахових випробувань: з 22 серпня по 31 серпня 2020 року;

Строки оприлюднення рейтингових списків вступників: 02 вересня 2020 року;

Строки закінчення термінів вибору вступниками місця навчання: за державним замовленням – о 17.00 годині 04 вересня 2020 року; за кошти фізичних та/або юридичних осіб – о 17.00 годині 08 вересня 2020 року, 14 вересня 2020 року.

Прийом заяв і документів від вступників, вступні випробування та конкурсний відбір за освітнім ступенем магістра на основі освітніх ступенів бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальностями 053 Психологія, 073 Менеджмент, 231 Соціальна робота Глухівським НПУ ім. О. Довженка проводиться у такі строки

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів: 01 серпня 2020 року;

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови: з 12 травня до 18.00 години 05 червня 2020 року

Складання додаткових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ОС (ОКР), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки): з 03 червня до 25 червня 2020 року 

Прийом заяв та документів: з 05 серпня по 22 серпня 2020 року;

Основна сесія єдиного вступного іспиту, вступний іспит з іноземної мови для осіб (п.8.13): 01 липня 2020 року;

Строки проведення фахових вступних випробувань: з 05 по 26 серпня 2020 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників та надання рекомендацій для зарахування: 28 серпня 2020 року;

Терміни закінчення вибору вступниками місця навчання: за державним замовленням – о 18.00 годині 06 вересня 2020 року; за кошти фізичних та/або юридичних осіб – о 17.00 годині 14 вересня 2020 року; 21 вересня 2020 року.

Прийом заяв і документів від вступників, вступні випробування та конкурсний відбір за освітнім ступенем магістра на основі освітнього ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальностями 053 Психологія, 073 Менеджмент, 231 Соціальна робота за кошти фізичних/юридичних осіб Глухівським НПУ ім. О. Довженка проводиться у такі строки

Строки прийому заяв та документів: з 05 серпня по 22 серпня 2020 року;

Терміни проведення вступних фахових випробувань: з 05 серпня по 26 серпня 2020 року;

Строки оприлюднення рейтингових списків вступників: 28 серпня 2020 року;

Строки закінчення термінів вибору вступниками місця навчання: о 17.00 годині 14 вересня 2020 року; 21 вересня 2020 року.

Установчі документи

Статут

Ліцензії на провадження освітної діяльності

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Сертифікат про акредитацію університету

Сертифікати про акредитацію освітніх програм

Сертифікати про акредитацію спеціальностей (перелік 09.12.2010)

Сертифікати про акредитацію спеціальностей (перелік 06.11.2015)

Колективний договір 2020р. (Додаток 1Додаток 2Додаток 3Додаток 4Додаток 5Додаток 6Додаток 7Додаток 8Додаток 9)

Акт узгодження переліку спеціальностей

Перелік спеціальностей та освітніх програм Глухівського національного педагогічного університету Імені Олександра Довженка // List of Majors of Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University

             Бакалавр // Bachelor degree                                  Магістр // Master degree

Етичний кодекс

Правила внутрішнього розпорядку

Правила внутрішнього розпорядку для здобувачів вищої, фахової передвищої освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

Регламент 2018

Програма діяльності Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка на 2020 рік

Стратегія інтернаціоналізації Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

Olexandr Dovzhenko Hlukhiv national pedagogical university Internationalization Strategy


Плани

Концепція розвитку Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка на 2015-2020 роки

План роботи Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка на 2016 рік

План роботи Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка на 2017 рік


Звіти

Звітна доповідь ректора за 2019 рік

Звіт ректора за 2019 рік

Звіт ректора за 2018 рік

Звітна доповідь ректора 2017 рік

Звіт ректора 2017

Звітна доповідь ректора 2016 рік

Звіт ректора 2016


Положення

Положення про ректорат Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

Положення про факультет Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

Положення про наукову бібліотеку Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

Положення (типове) про кафедру Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка

Положення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

Положення про екзаменаційну комісію у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка

Збірник положень

Положення про порядок замовлення, друку, видачі та обліку документів про вищу освіту державного зразка і академічних довідок у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександар Довженка 

Положення про комісію з трудових спорів

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка

Положення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників на факультетах Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

Положення про табельний облік використання робочого часу Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (Додаток1, Додаток2)

Положення про відділ міжнародних зв'язків Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

Положення про комісію з питань етики та академічної доброчесності Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

Положення про порядок розроблення, погодження, затвердження, перегляд та зберігання посадових інструкцій у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка


Оповіщення населення Сумської області на випадок виникнення надзвичайних ситуацій

Наказ Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка №41-К від 20.03.2020

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка запрошує вступників 2020 року взяти участь у Всеукраїнській олімпіаді з предметів ЗНО: біологія, математика, фізика. Олімпіаду організовано для професійної орієнтації молоді.

До участі допускаються особи, які отримали повну загальну середню освіту, або є учнями випускних класів загальноосвітніх навчальних закладів, або мають право на отримання документа про повну загальну середню освіту в цьому навчальному році.

Олімпіада проводиться у два тури – дистанційно та очно.

Дистанційний тур триває з 7 березня по 7 квітня 2020 р. Ознайомитися із завданнями цього туру та формою анкети учасника можна на веб-сайті на сайті факультету природничої і фізико-математичної освіти (розділ «Вступнику»). Виконані завдання та анкету учасника відсилати у встановлені терміни на електронну адресу: gnpu.dprf@gmail.com з позначенням «Олімпіада ЗНО».

Очний тур буде проведено 25 квітня 2020 року на базі факультету природничої і фізико-математичної освіти ГНПУ ім. О. Довженка. До участі у другому турі допускаються учасники, які набрали не менше 75 % балів на першому етапі.

Учасникам другого туру олімпіади будуть нараховані додаткові бали до одного з предметів сертифіката ЗНО при розрахунку конкурсного бала. Додаткові бали нараховуватимуться учасникам олімпіади, які набрали не менше 90 % балів на другому етапі.

З метою отримання більш детальної інформації, будь ласка, звертайтеся за тел.: (095) 126 69 70 або на e-mail: gnpu.dprf@gmail.com.

Будемо раді бачити Вас серед учасників олімпіади!

Оргкомітет

Нормативні документи
Для вступників
Загальна інформація

БАРСЬКА ФІЛІЯ ГЛУХІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА
 

1527
Барська філія Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка
Барська філія Глухівського НПУ ім. О.Довженка
Bar department of Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University
26285483
Відокремлений підрозділ
Державна
Міністерство освіти і науки України
завідувач Поберецька Вікторія Василівна
майдан Михайла Грушевського, 1, Бар, Барський район, Вінницька область
вул. Києво-Московська, 24, Глухів, Сумська область
(043) 412 32 70
(043) 412 32 70
http://www.gnpu.edu.ua
1999 

КРЕМЕНЧУЦЬКА ФІЛІЯ ГЛУХІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА
 

1529
Кременчуцька філія Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка
Кременчуцька філія Глухівського НПУ ім. О.Довженка
Kremenchuk department of Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University
26219339
Відокремлений підрозділ
Державна
Міністерство освіти і науки України
Шакотько Віктор Васильович
вул. Лізи Чайкіної, 33, Кременчук, Полтавська область
536775348
2001 

СУМСЬКА ФІЛІЯ ГЛУХІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА
 

1519
Сумська філія Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка
Сумська філія Глухівського НПУ ім. О.Довженка
Sumy department of Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University
26265581
Відокремлений підрозділ
Державна
Міністерство освіти і науки України
завідувач Вітер Ольга Іванівна
вул. Римського-Корсакова, 6, Суми, Сумська область
(0542) 654 766
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
1998

 

Діяльність вченої ради

План роботи вченої ради

План роботи вченої ради на 2015-2016 н.р.

План роботи вченої ради на 2016-2017 н.р.

План роботи вченої ради на 2017-2018 н.р.

План роботи вченої ради на 2018-2019 н.р.

План роботи вченої ради на 2019-2020 н.р.( на 1 півріччя)

2015 рік

Рішення вченої ради від 25.02.15 (протокол № 7)

Проект рішення ВР від 25.02.15 (протокол № 7)

Проект рішення ВР від 25.03.15 (протокол № 8)

Проект рішення ВР від 29.04.15 (протокол № 10)

Проект рішення ВР від 27.05.15 (протокол № 11)

Рішення вченої ради від 17.06.15 (протокол № 12)

Проект рішення ВР від 24.06.15 (протокол № 13)

Проект рішення ВР від 30.08.15 (протокол № 1)

Проект рішення ВР від 28.10.15 (протокол № 3)

Проект рішення ВР від 25.11.15 (протокол № 4)

Проект рішення ВР від 25.12.15 (протокол № 6)

2016 рік

Проект рішення ВР від 03.02.16 Про стан і перспективи діяльності Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених Глухівського НПУ ім. О. Довженка

Рішення вченої ради від 03.02.16 Про систему та процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти. Якість професійної підготовки студентів університету денної форми навчання.

Проект рішення ВР від 02.03.16 Про підсумки фінансової діяльності університету за 2015 рік. Про доходи і кошторисні видатки Глухівського НПУ ім. О. Довженка на 2016 рік

Проект рішення ВР від 30.03.16 Діяльність наукової бібліотеки Глухівського НПУ ім.О.Довженка: стан, проблеми, перспективи розвитку відповідно до реформування вищої педагогічної освіти

Проект рішення ВР від 25.05.16 Про стан і перспективи розвитку філій Глухівського НПУ ім.О.Довженка

Рішення вченої ради від 30.11.16 Система працевлаштування молодих фахівців. Одноразова адресна грошова допомога

Рішення вченої ради від 25.10.16 Про підготовку навчальних корпусів і гуртожитків Глухівського НПУ ім. О. Довженка до роботи в осінньо-зимовий період

Рішення вченої ради від 25.10.16 р. Організація, проведення та результати вступної кампанії 2016 року в Глухівському НПУ ім. О.Довженка

Рішення вченої ради від 27.12.2016 р. Про підсумки науково-дослідної роботи Глухівського НПУ ім. О.Довженка за 2016 рік, шляхи її подальшого розвитку й удосконалення

2017 рік

Рішення вченої ради від 29.03.2017 р. Про діяльність кафедр соціальної педагогіки і соціальної роботи та психології з підготовки фахівців

Рішення вченої ради від 22.02.2017 р.  Про підсумки фінансової діяльності ГНП ім.О.Довженка за 2016 рік. Про затвердження кошторисів і штатного розпису Глухівського НПУ ім. О. Довженка на 2017 рік

Рішення вченої ради від 29.03.2017 р. Про діяльність кафедр соціальної педагогіки і соціальної роботи та психології з підготовки фахівців

Рішення вченої ради від 26.04.2017 р. Про результати профорієнтаційної роботи відбіркових комісій університету, філій, професійно-педагогічного коледжу у 2016 – 2017 рр.

Рішення вченої ради від 31.05.2017 р. Про перспективи розвитку професійно-педагогічного коледжу Глухівського НПУ ім. О. Довженка (на виконання Закону України «Про вищу освіту», розділу 15, п.15). 

Рішення вченої ради від 31.05.2017 р. Про діяльність кафедри історії, правознавства та  методики навчання з підготовки фахівців

Рішення вченої ради від 31.05.2017 р. Про діяльність кафедри української мови, літератури та  методики навчання з підготовки фахівців

Рішення вченої ради від 21.06.2017 р.  Про діяльність кафедри іноземних мов та методики викладання з підготовки фахівців

Рішення вченої ради від 21.06.2017 р. Про діяльність кафедри фізико-математичної освіти та інформатики з підготовки фахівців

Рішення вченої ради від 27.09.2017 р. Організація, проведення та результати вступної кампанії 2017 року в Глухівському НПУ ім. О. Довженка та професійно-педагогічному коледжі Глухівського НПУ ім. О. Довженка

Рішення вченої ради від  25.10.2017 р. Про стан і перспективи розвитку спеціальності  015 Професійна освіта Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка 

Рішення вченої ради Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка від 27 грудня 2017 року Про підсумки науково-дослідної роботи Глухівського НПУ ім. О.Довженка за 2017 рік, шляхи її подальшого розвитку й удосконалення

2018 рік

Рішення вченої ради Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка від 25.04.2018 р. Про підготовку студентів Глухівського НПУ ім. О.Довженка до участі в обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях

Рішення вченої ради Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка від 30.05.2018 р. Про підготовку майбутніх учителів початкової школи до реалізації Концепції «Нова українська школа»

Рішення вченої ради Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка від 26 вересня 2018 р. Про організацію, проведення та результати вступної кампанії 2018 року в Глухівському НПУ ім. О. Довженкавченої ради

Рішення вченої ради Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка від 31.10.2018 р. Про діяльність кафедри педагогіки та менеджменту освіти з підготовки фахівців

Рішення вченої ради Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка від 28.11.2018 р. Про діяльність кафедр біології та основ сільського господарства і кафедри теорії і методики викладання природничих дисциплін з підготовки фахівців за спеціальністю 014 Середня освіта (Біологія)

Рішення вченої ради Глухівського національного  педагогічного університету імені Олександра Довженка від 26 грудня 2018 року. Про підсумки науково-дослідної роботи Глухівського НПУ ім. О.Довженка за 2018 рік, шляхи її подальшого розвитку й удосконалення

2019 рік

Рішення вченої ради Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка від 30.05.2019 р. Звіт про міжнародну діяльність Глухівського НПУ ім. О. Довжен­ка (на виконання Постанови КМУ від 22 листопада 2017 р. № 912 «Про затвердження Порядку та критеріїв надання закладу вищої освіти статусу національного, підтвердження чи позбавлення цього статусу»).

Рішення вченої ради Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка від 30 серпня 2019 р. Про підсумки вступної кампанії 2019 року в Глухівському НПУ ім. О. Довженка

Рішення вченої ради Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка від 27 листопада 2019 р. Про організацію освітнього процесу в професійно-педагогічному
коледжі Глухівського НПУ ім. О. Довженка

Рішення вченої ради Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка від 26 грудня 2019 р. Про підсумки науково-дослідної роботи Глухівського НПУ ім. О. Довженка за 2019 рік, шляхи її подальшого розвитку й удосконалення

Склад вченої ради

Склад вченої ради

Глухівського національного педагогічного університету

імені Олександра Довженка

 1. Курок Олександр Іванович – доктор історичних наук, професор, ректор університету, голова вченої ради.
 2. Кузнецова Галина Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, перший проректор.
 3. Луценко Григорій Васильович – доктор педагогічних наук, доцент,  проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків.
 4. Термоса Ірина Олександрівна – кандидат економічних наук, проректор з науково-педагогічної роботи.
 5. Коротич Анатолій Володимирович – проректор з адміністративно-господарської роботи.
 6. Абакумова Вікторія Іванівна – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії, правознавства та методики навчання.
 7. Антипенко Аліна Володимирівна – студентка 11-ДО групи факультету дошкільної освіти.
 8. Артемова Любов Вікторівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри дошкільної педагогіки і психології.
 9. Бадер Валентина Іванівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри теорії і методики початкової освіти.
 10. Бірюк Людмила Яківна – доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки і психології початкової освіти.
 11. Бондаренко Микола Іванович – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри професійної освіти та комп’ютерних технологій.
 12. Вашуленко Микола Самійлович – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної академії педагогічних наук України, професор кафедри теорії і методики початкової освіти.
 13. Горшкова Лідія Михайлівна – доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри біології та основ сільського господарства.
 14. Грудинін Борис Олександрович – доктор педагогічних наук, доцент, в.о. декана факультету технологічної і професійної освіти.
 15. Ільїна Ніна Михайлівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології та соціальної роботи.
 16. Качурик Іван Іванович – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри фізико-математичної освіти та інформатики.
 17. Каюк Павло Володимирович – студент 41-ПО групи факультету початкової освіти.
 18. Ковальчук Андрій Андрійович – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, старший викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання.
 19. Ковальчук Василь Іванович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри професійної освіти та технологій  сільськогосподарського виробництва.
 20. Корякіна Ірина Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії і методики дошкільної освіти.
 21. Кузьмінський Анатолій Іванович – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, професор кафедри педагогіки та менеджменту освіти.
 22. Куліш Інна Дмитрівна – кандидат педагогічних наук, в.о.декана факультету дошкільної освіти.
 23. Курілова Валентина Іванівна – кандидат біологічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання.
 24. Курок Віра Панасівна – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, завідувач кафедри технологічної і професійної освіти.
 25. Кухарчук Ірина Олексіївна – кандидат педагогічних наук, доцент, вчений секретар.
 26. Лавриченко Наталія Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор кафедри іноземних мов та методики викладання.
 27. Луценко Олена Іванівна – голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених Глухівського НПУ ім. О. Довженка.
 28. Лучкіна Любов Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету філології та історії.
 29. Мазнєва Ніна Олександрівна – головний бухгалтер університету.
 30. Міщик Людмила Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри психології та соціальної роботи.
 31. Новиков Анатолій Олександрович – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови, літератури та методики навчання.
 32. Овчаренко Валерія Олександрівна – студентка 43-М групи факультету природничої і фізико-математичної освіти.
 33. Опанасенко Каріна Євгенівна – студентський ректор.
 34. Печена Анжела Володимирівна – директор наукової бібліотеки.
 35. Прокопенко Анна Віталіївна – студентка 6М-П групи факультету педагогіки і психології.
 36. Ребченко Олександр Мефодійович – директор професійно-педагогічного коледжу Глухівського НПУ ім. О. Довженка.
 37. Рудишин Сергій Дмитрович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики викладання природничих дисциплін.
 38. Самощенко Дар’я Андріївна – голова первинної профспілкової організації студентів і аспірантів, студентка 25-ФК групи факультету педагогіки і психології.
 39. Собко Валентина Олексіївна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії і методики початкової освіти.
 40. Суржик Олександр Миколайович – студент 6М-Пр (М) групи факультету технологічної і професійної освіти.
 41. Тітаренко Світлана Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент, в.о. завкафедри дошкільної педагогіки і психології.
 42. Ткаченко Наталія Миколаївна – завідувач аспірантури та докторантури Глухівського НПУ ім. О. Довженка.
 43. Токарик Лідія Борисівна – голова профспілкового комітету викладачів і співробітників університету.
 44. Хроленко Марина Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету природничої і фізико-математичної освіти.

Склад вченої ради затверджено наказом ректора від 10.12.18 р. № 387 (зі змінами: накази № 57 від 26.02.19; №121 від 13.05.19; № 313 від 25.10.2019 р.; наказ №14 від 16.01.20 р.).

Нормативні документи
Контактна інформація
 

Адреса: вул. Києво-Московська, 24, м.Глухів
Телефон для довідок: (05544) 2-33-06
Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Вчений секретар: кандидат педагогічних наук, доцент Кухарчук Ірина Олексіївна
Години консультацій:
пон. 14.00-16.00
вівт. 14.00-16.00
сер. 14.00-16.00
п'ят. 14.00-16.00

 

Актуальні проблеми дошкільної освіти

Актуальні проблеми практичної психології

До 115-річчя від дня народження Г. Косинки

До 80-річчя від дня народження І.Ф. Драча

До 125-річчя від дня народження Бориса Леонідовича Пастернака

До 125-ти річчя від дня народження Антона Семеновича Макаренка

До 440-річчя від дня народження П.С. Могили

Модернізація професійної підготовки майбутніх учителів

Еразм Роттердамський

Проблеми, методи й наукові технології сучасної біологічної науки та методики її викладання

Кримський Агатангел

Соціальні проблеми сучасної молоді український та світовий досвід

Проблеми та перспективи використання інноваційних напрямів декоративно-ужиткового мистецтва в технологічній освіті

Професійна освіта в Україні та світі

Педагогічні традиції та інновації в сучасному освітньому просторі

Формування готовності фахівців дошкільної освіти до творчої самореалізації

Сучасна іншомовна освіта в Україні

Соціальний контекст формування ціннісних орієнтацій учнівської молоді

Психологічна готовність вчителя до педагогічної діяльності

Про здоров’я і медицину

Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку природничих наук та методик їх викладання

Перелік літератури для обміну

Бірюк Л. Лінгводидактичний словник-довідник :Навч посібн..- Київ-Глухів, 2006.- 160 с.

Бєлашов В. Гетьманщина мовою документів і матеріалів другої половини 17-18с.:Збірник документів і матеріалів.-Глухів, 2006.

Борисенко В. Історія України: кредитно-модульний формат.-Глухів, 2007.

Вільчковський Е.С., Курок О.І. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку: Навч.посібн.-Суми:ВТД”Університетська книга”, 2004.-428 с.

Горшкова Л.М. Каннабіс. Ч.1.:Монографія.-Глухів, 2007.-138 с.

Горшкова Л.М. Каннабіс. Ч.2.:Монографія.-Глухів, 2007.-152 с.

Горшкова Л.М. Основи сільського господарства: навч.посібник .-Глухів, 2005.-138 с.

Ільїна Н.М. Загальна психологія в екзаменаційних питаннях і відповідях: Навч.посібн.-Глухів, 2005.-122 с.

Ковальчук Г.В. Зоологія з основами екології: Навч.посібн.- Суми:ВТД «Університетська книга», 2003.-592.;іл.

Куриленко В.М.Конспект лекцій з історичної граматики української мови.-Глухів, 2007.

Курок О., Васін Ю., Сніговець В. Психолого-педагогічні аспекти навчання складним руховим діям.-Глухів, 2007.

Курок В, Гуренков М., Гридякін В. «Машинознавство та основи виробництва”.-Глухів, 2007.

Мосіяшенко В.А. Українська етнопедагогіка: навч.посібник.-Суми:ВТД

“Університетська книга, 2005.-176 с.

Мосіяшенко В.А., Задорожна Л.В., Курок О.І. Історія педагогіки України в особах: Навч.посібн..-Суми:ВТД ”Університетська книга”, 2005.-266 с.

Поліщук В.М. Вікова та педагогічна психологія :Навч.-метод.посібн.-Суми: ВТД”Університетська книга”, 2005.-220 с.

Поліщук В.М. Соціальна психологія:Навч. пос.-Суми:ВТД,2006.-217 с.

Поліщук В.М. Криза 7 років: феноменологія, проблеми: Навч. посібн.-Суми: ВТД”Університетська книга”, 2005.-118 с.

Поліщук В.М. Криза 13 років:феноменологія, проблеми:Навч. посібн.-Суми: ВТД”Університетська книга”, 2006.-187 с.

Поліщук С.А. Вольовий розвиток дітей молодшого шкільного віку: Навч.посібн..-Суми: ВТД”Університетська книга”, 2005.-158 с.

Поліщук В.М. Життєві кризи особистості : навч. посібн .-Глухів, 2005.-97 с.

Світловський О.Т. Динаміка комплексного вивчення філософії на семінарських заняттях: Навч.-метод. посібн..-Глухів, 2005.-274 с.

Семеног О. Вступ до слов’янської філології. Практикум: Навч.посібн.- Глухів, 2005.- 226 с.

Семеног О. Мовне родинознавство.-Глухів, 2003.-108 с.

Семеног О., Базиль Л. Становлення шкільної літературної освіти в Україні. Глухів, 2006.-220 с.

Семеног О. Український фольклор: Навч. посібник.-Глухів, 2004.-255 с.