ПОРЯДОК атестації здобувачів ступеня доктора філософії у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка

 

 Разова спеціалізована вчена рада ДФ 56.146.001

Наказ МОН України №1287 від 21.10.2020 року Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії та внесення змін до Складів спеціалізованих вчених рад, затверджених наказами Міністерства освіти і науки України від 18 серпня 2020 року № 1064 та від 28 вересня 2020 року № 1198

Здобувач ступеня доктора філософії: Біліченко Тетяна Михайлівна

 

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки

Тема дисертації:

Проблеми початкової математичної освіти у спадщині М. В. Богдановича (1925-2006 рр.)

Склад разової спеціалізованої вченої ради ДФ 56.146.001:

Голова ради:

 1. Кузьмінський Анатолій Іванович, д.пед.н., професор, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка.

Рецензенти:

 1. Ковальчук Василь Іванович, д.пед.н., професор, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка.
 2. Луценко Григорій Васильович, д.пед.н., професор, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка.

Опоненти:

 1. Ваховський Леонід Цезаревич, д.пед.н., професор, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка».
 2. Голюк Оксана Анатоліївна, к.пед.н., доцент, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.

 

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотація дисертації

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів

Дисертація

Відгук опонента Ваховський Л. Ц.

Відгук опонента Голюк О. А.

 

Дата та час проведення захисту: 22 грудня 2020 року о 15:00,

за адресою: Сумська обл., м. Глухів, вул. Києво-Московська, 24, 41400

 

Підключення до конференції ZOOM доступне за посиланням:
https://us02web.zoom.us/j/84369492526?pwd=U2grWm0vekUxdWVLZDNXbkRyRm5udz09
Ідентифікатор конференції: 843 6949 2526
Код доступа: 496226 

 

Відео захисту БіліченкоТетяни Михайлівни 22.12.2020

 

 Разова спеціалізована вчена рада ДФ 56.146.002

Наказ МОН України №1287 від 21.10.2020 року Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії та внесення змін до Складів спеціалізованих вчених рад, затверджених наказами Міністерства освіти і науки України від 18 серпня 2020 року № 1064 та від 28 вересня 2020 року № 1198

Здобувач ступеня доктора філософії: Єрмоленко Євген Ігорович

 

Спеціальність: 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Тема дисертації:

Формування у майбутніх педагогів професійного навчання готовності до використання знаково-символічної наочності

Склад разової спеціалізованої вченої ради ДФ 56.146.002:

Голова ради:

 1. Курок Віра Панасівна, д.пед.н., професор, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка.

Рецензенти:

 1. Ковальчук Василь Іванович, д.пед.н., професор, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка.
 2. Луценко Григорій Васильович, д.пед.н., професор, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка.

Опоненти:

 1. Лаврентьєва Олена Олександрівна, д.пед.н., професор, Вищий навчальний заклад «Університет імені Альфреда Нобеля»
 2. Петренко Лариса Михайлівна, д.пед.н., професор, ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

 

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотація дисертації

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів

Дисертація

Відгук опонента Лаврентьєва О. О.

Відгук опонента Петренко Л. М.

 

Дата та час проведення захисту: 22 грудня 2020 року о 11:00,

за адресою: Сумська обл., м. Глухів, вул. Києво-Московська, 24, 41400

 

Підключення до конференції ZOOM доступне за посиланням:
Ідентифікатор конференції: 883 2489 3636
Код доступа: 951153

 

 

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 56.146.003

Наказ МОН України №1287 від 21.10.2020 року Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії та внесення змін до Складів спеціалізованих вчених рад, затверджених наказами Міністерства освіти і науки України від 18 серпня 2020 року № 1064 та від 28 вересня 2020 року № 1198

Здобувач ступеня доктора філософії: Плугіна Альона Петрівна

 

Спеціальність: 013 Початкова освіта

Тема дисертації:

Підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування в учнів медіа компетентності

Склад разової спеціалізованої вченої ради ДФ 56.146.003:

Голова ради:

 1. Кузьмінський Анатолій Іванович, д.пед.н., професор, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка.

Рецензенти:

 1. Ковальчук Василь Іванович, д.пед.н., професор, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка.
 2. Луценко Григорій Васильович, д.пед.н., професор, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка.

Опоненти:

 1. Голюк Оксана Анатоліївна, к.пед.н., доцент, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.
 2. Кучай Тетяна Петрівна, д.пед.н., доцент, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ.

 

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотація дисертації

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів

Дисертація

Відгук опонента Голюк О. А.

Відгук опонента Кучай Т. П.

 

Дата та час проведення захисту: 23 грудня 2020 року о 10:00,

за адресою: Сумська обл., м. Глухів, вул. Києво-Московська, 24, 41400

 

Підключення до конференції ZOOM доступне за посиланням:
https://us02web.zoom.us/j/87308681856?pwd=RnlmNndCL1dWRnprN3NSOC92TmlGZz09

Ідентифікатор конференції: 873 0868 1856
Код доступа: 228281

 

Відео захисту Плугіної Альони Петрівни 23.12.2020

 

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 56.146.004

Наказ МОН України №1287 від 21.10.2020 року Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії та внесення змін до Складів спеціалізованих вчених рад, затверджених наказами Міністерства освіти і науки України від 18 серпня 2020 року № 1064 та від 28 вересня 2020 року № 1198

Здобувач ступеня доктора філософії: Сєрих Тетяна Миколаївна

 

Спеціальність: 013 Початкова освіта

Тема дисертації:

Формування полікультурної комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи

Склад разової спеціалізованої вченої ради ДФ 56.146.004:

Голова ради:

 1. Кузьмінський Анатолій Іванович, д.пед.н., професор, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка.

Рецензенти:

 1. Ковальчук Василь Іванович, д.пед.н., професор, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка.
 2. Луценко Григорій Васильович, д.пед.н., професор, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка.

Опоненти:

 1. Семеног Олена Миколаївна, д.пед.н., професор, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка.
 2. Михальчук Олена Олександрівна, к.пед.н., доцент, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.

 

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотація дисертації

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів

Дисертація

Відгук опонента Семеног О. М.

Відгук опонента Михальчук О. О.

 

Дата та час проведення захисту: 23 грудня 2020 року о 12:00,

за адресою: Сумська обл., м. Глухів, вул. Києво-Московська, 24, 41400

 

Підключення до конференції ZOOM доступне за посиланням:
https://us02web.zoom.us/j/86024053674?pwd=bHNZOTZqNU1ITGI3enhKWHBzellnQT09
Ідентифікатор конференції: 860 2405 3674
Код доступа: 180786

 

Відео захисту Сєрих Тетяни Миколаївни 23.12.2020

 

 Разова спеціалізована вчена рада ДФ 56.146.005

Наказ МОН України №1392 від 09.11.2020 року «Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії, внесення змін до наказів Міністерства освіти і науки України від 18 серпня 2020 року №1064 (із змінами), від 28 вересня 2020 року №1198, 21 жовтня 2020 року №1287»

Здобувач ступеня доктора філософії: Каганцова Тетяна Миколаївна

 

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки

Тема дисертації:

Професійний розвиток керівників гуртків фізико-математичного спрямування закладів позашкільної освіти в системі післядипломної освіти

Склад разової спеціалізованої вченої ради ДФ 56.146.005:

Голова ради:

 1. Курок Віра Панасівна, д.пед.н., професор, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка.

Рецензенти:

 1. Ковальчук Василь Іванович, д.пед.н., професор, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка.
 2. Луценко Григорій Васильович, д.пед.н., професор, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка.

Опоненти:

 1. Бирка Маріан Філаретович – д.пед.н., доцент, Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області.
 2. Подопригора Наталія Володимирівна – д.пед.н., доцент, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка.

 

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотація дисертації

 

Дата, час та місце проведення захисту дисертації: 

за адресою:

 

 Разова спеціалізована вчена рада ДФ 56.146.006

Наказ МОН України №1392 від 09.11.2020 року «Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії, внесення змін до наказів Міністерства освіти і науки України від 18 серпня 2020 року №1064 (із змінами), від 28 вересня 2020 року №1198, 21 жовтня 2020 року №1287»

Здобувач ступеня доктора філософії: Шевченко Людмила Миколаївна

 

Спеціальність: 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Тема дисертації:

Підготовка майбутніх вчителів початкової освіти із застосуванням хмарних технологій у процесі вивчення фахових дисциплін

Склад разової спеціалізованої вченої ради ДФ 56.146.006:

Голова ради:

 1. Курок Віра Панасівна, д.пед.н., професор, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка.

Рецензенти:

 1. Ковальчук Василь Іванович, д.пед.н., професор, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка.
 2. Луценко Григорій Васильович, д.пед.н., професор, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка.

Опоненти:

 1. Литвинова Світлана Григорівна – д.пед.н., старший науковий співробітник, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України.
 2. Сущенко Лариса Олександрівна – д.пед.н., доцент, Запорізький національний університет.

 

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотація дисертації

 

Дата, час та місце проведення захисту дисертації: 

за адресою:

 

Joomla Plugins
Автор : joomla блоги