Перелік спеціальностей Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти

 

ОС "Бакалавр"

012 Дошкільна освіта

Ліцензований обсяг - 800 осіб (з урахуванням строків навчання), Сертифікат про акредитацію спеціальності НД 1996410, дійсний до 01.07.2022

(ОПП Дошкільна освіта та мова і література (англійська), Дошкільна освіта та фізична культура, Дошкільна освіта та логопедія, Дошкільна освіта та психологія)

013 Початкова освіта

Ліцензований обсяг - 800 осіб (з урахуванням строків навчання), Сертифікат про акредитацію спеціальності НД 1996411, дійсний до 01.07.2022

(ОПП Початкова освіта та інформатика, Початкова освіта та музичне мистецтво, Початкова освіта та мова і література (англійська))

014 Середня освіта (Українська мова і література)

Ліцензований обсяг - 90 осіб, Сертифікат про акредитацію спеціальності НД 1996419, дійсний до 01.07.2022

(ОПП Середня освіта (Українська мова і література))

014 Середня освіта (Мова і література (англійська))

Ліцензований обсяг - 280 осіб (з урахуванням строків навчання), Сертифікат про акредитацію спеціальності НД 1996420, дійсний до 01.07.2021

(ОПП Середня освіта (Мова і література (англійська))

014 Середня освіта (Історія)

Ліцензований обсяг - 50 осіб, Сертифікат про акредитацію спеціальності УД 19011003, дійсний до 01.07.2022

(ОПП Середня освіта (Історія))

014 Середня освіта (Математика)

Ліцензований обсяг - 120 осіб (з урахуванням строків навчання), Сертифікат про акредитацію спеціальності УД 19011004, дійсний до 01.07.2022

 (ОПП Середня освіта (Математика та інформатика), Середня освіта (Математика та економіка))

014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

Ліцензований обсяг - 60 осіб, Сертифікат про акредитацію - (триває процедура акредитації)

(ОПП Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та природознавство), Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та психологія))

014 Середня освіта (Біологія)

Ліцензований обсяг - 50 осіб, Сертифікат про акредитацію спеціальності НД 1996422, дійсний до 01.07.2022 

(ОПП Середня освіта (Біологія та природознавство))

014 Середня освіта (Фізика)

Ліцензований обсяг - 25 осіб, Сертифікат про акредитацію спеціальності НД 1996423, дійсний до 01.07.2022 

(ОПП Середня освіта (Фізика та інформатика))

014 Середня освіта (Інформатика)

Ліцензований обсяг - 100 осіб (з урахуванням строків навчання), Сертифікат про акредитацію - (первинна акредитація планується в 2024 році)

(ОПП Середня освіта (Інформатика))

014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

Ліцензований обсяг - 150 осіб, Сертифікат про акредитацію спеціальності НД 1996412, дійсний до 01.07.2022

(ОПП Середня освіта (Трудове навчання та технології. Інформатика))

014 Середня освіта (Фізична культура)

Ліцензований обсяг - 400 осіб (з урахуванням строків навчання), Сертифікат про акредитацію спеціальності НД 1996417, дійсний до 01.07.2022

(ОПП Середня освіта (Фізична культура та організація спортивно-масової і туристичної роботи))

015 Професійна освіта (Будівництво та зварювання)

Ліцензований обсяг - 65 осіб, Сертифікат про акредитацію освітньої програми 1446, дійсний до 01.07.2026

(ОПП Професійна освіта (Будівництво))

015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

Ліцензований обсяг - 30 осіб, Сертифікат про акредитацію спеціальності НД 1996414, дійсний до 01.07.2024

(ОПП Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості))

015 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)

Ліцензований обсяг - 100 осіб, Сертифікат про акредитацію спеціальності НД 1996413, дійсний до 01.07.2021

(ОПП Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства))

053 Психологія

Ліцензований обсяг - 55 осіб, Сертифікат про акредитацію спеціальності НД 1996421, дійсний до 01.07.2023

(ОПП Психологія)

231 Соціальна робота

Ліцензований обсяг - 85 осіб, Сертифікат про акредитацію спеціальності НД 1996416, дійсний до 01.07.2022

(ОПП Соціальна робота та соціальна педагогіка, Соціальна робота та психологія)

ОС "Магістр"

012 Дошкільна освіта

Ліцензований обсяг - 170 осіб (з урахуванням строків навчання),

ОПП Дошкільна освіта, Сертифікат про акредитацію освітньої програми УД19003279, дійсний до 01.07.2024,

ОПП Дошкільна освіта та управління закладом освіти, Сертифікат про акредитацію спеціальності НД 1996425, дійсний до 01.07.2022

013 Початкова освіта

Ліцензований обсяг - 170 осіб (з урахуванням строків навчання)

ОПП Початкова освіта, Сертифікат про акредитацію освітньої програми УД19003280, дійсний до 01.07.2024

ОПП Початкова освіта та управління закладом освітиСертифікат про акредитацію спеціальності НД 1996426, дійсний до 01.07.2022

014 Середня освіта (Українська мова і література)

Ліцензований обсяг - 50 осіб,

ОПП Середня освіта (Українська мова і література)Сертифікат про акредитацію освітньої програми УД19003282, дійсний до 01.07.2024

014 Середня освіта (Мова і література (англійська))

Ліцензований обсяг - 50 осіб (з урахуванням строків навчання)

ОПП Середня освіта (Мова і література (англійська), Сертифікат про акредитацію спеціальності УД 19003285, дійсний до 01.07.2024

014 Середня освіта (Історія)

Ліцензований обсяг - 25 осіб,

ОПП Середня освіта (Історія), Сертифікат про акредитацію освітньої програми УД19003283, дійсний до 01.07.2024

014 Середня освіта (Математика)

Ліцензований обсяг - 50 осіб (з урахуванням строків навчання)

ОПП Середня освіта (Математика та інформатика), Сертифікат про акредитацію спеціальності НД 1996434, дійсний до 01.07.2022

014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

Ліцензований обсяг - 35 осіб

ОПП Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та природознавство), Сертифікат про акредитацію освітньої програми –968, дійсний до 01.07.2026

014 Середня освіта (Біологія)

Ліцензований обсяг - 50 осіб (з урахуванням строків навчання)

ОПП Середня освіта (Біологія та природознавство), Сертифікат про акредитацію освітньої програми УД19009004, дійсний до 01.07.2024

014 Середня освіта (Фізика)

Ліцензований обсяг - 25 осіб

ОПП Середня освіта (Фізика та інформатика), Сертифікат про акредитацію спеціальності НД 1996439, дійсний до 01.07.2022

014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

Ліцензований обсяг - 40 осіб

ОПП Середня освіта (Трудове навчання та технології), Сертифікат про акредитацію освітньої програми УД19003281, дійсний до 01.07.2024

014 Середня освіта (Фізична культура)

Ліцензований обсяг - 60 осіб (з урахуванням строків навчання)

ОПП Середня освіта (Фізична культура), Сертифікат про акредитацію освітньої програми УД19003286, дійсний до 01.07.2024

015 Професійна освіта (Будівництво та зварювання)

Ліцензований обсяг - 30 осіб

ОПП Професійна освіта (Будівництво), Сертифікат про акредитацію освітньої програми УД19003288, дійсний до 01.07.2024

015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

Ліцензований обсяг - 20 осіб

ОПП Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості), Сертифікат про акредитацію спеціальності НД 1996429, дійсний до 01.07.2022

015 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)

Ліцензований обсяг - 50 осіб

ОПП Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства), Сертифікат про акредитацію освітньої програми УД19003287, дійсний до 01.07.2024

053 Психологія

Ліцензований обсяг - 30 осіб

ОПП Психологія, Сертифікат про акредитацію спеціальності НД 1996437, дійсний до 01.07.2022

231 Соціальна робота

Ліцензований обсяг - 50 осіб

ОПП Соціальна робота, Сертифікат про акредитацію освітньої програми УД19003290, дійсний до 01.07.2024

Соціальна робота та управління соціальним закладом, Сертифікат про акредитацію спеціальності НД 1996431, дійсний до 01.07.2024

073 Менеджмент

Ліцензований обсяг - 50 осіб (з урахуванням строків навчання)

ОПП Управління закладом освіти, Сертифікат про акредитацію освітньої програми УД19003289, дійсний до 01.07.2024

ОПП Управління закладом освіти та психологія, Сертифікат про акредитацію спеціальності НД 1996435, дійсний до 01.07.2022

ОНС "Доктор філософії"

011 Освітні, педагогічні науки

Ліцензований обсяг - 10 осіб, Сертифікат про акредитацію - підготовка до акредитаційної експертизи

(ОНП Теорія і методика вищої освіти)

013 Початкова освіта

Ліцензований обсяг - 40 осіб (з урахуванням строків навчання), Сертифікат про акредитацію - первинна акредитація планується в 2022 році

(ОНП Початкова освіта)

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Ліцензований обсяг - 20 осіб, Сертифікат про акредитацію - (підготовка до акредитаційної експертизи)

(ОНП Теорія і методика професійної освіти)

032 Історія та археологія

Ліцензований обсяг - 10 осіб (з урахуванням строків навчання), Сертифікат про акредитацію - первинна акредитація планується в 2022 році

(ОНП Історія та археологія)

073 Менеджмент

Ліцензований обсяг - 10 осіб (з урахуванням строків навчання), Сертифікат про акредитацію - первинна акредитація планується в 2022 році

(ОНП Управління закладом освіти)

НС "Доктор наук"

015 Професійна освіта 

Joomla Plugins
Автор : joomla блоги