Перелік спеціальностей Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти

за освітнім ступенем «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти

за освітнім ступенем «Бакалавр» на основі ОКР молодшого спеціаліста


за освітнім ступенем «Магістр»


за освітнім ступенем «Доктор філософії»:

011 Освітні, педагогічні науки

013 Початкова освіта

015 Професійна освіта

032 Історія та археологія

073 Менеджмент


за освітнім ступенем «Доктор наук»:

015 Професійна освіта

Автор : joomla блоги