govirky 2019

11–12 квітня 2019 р. у стінах одвічної мудрості, традицій, інноватики та ідей – Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка був проведений міжрегіональний семінар «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ГОВІРОК У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ МОВНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ», на якому були присутні науковці, викладачі, вчителі, студенти, учні загальноосвітніх навчальних закладів з різних регіонів України.

Робота семінару проводилася за такими напрямами: говірки в сучасному мовному бутті України, взаємодія говірок і літературної мови, прийоми вивчення говірок, актуальні завдання дослідження поліських говірок і поширення знань про них в українському і всеслов’янському просторах.

Захід розпочався спогадами про кандидата філологічних наук, дослідника лексики тваринництва в поліських діалектах, доцента кафедри української мови, літератури та методики навчання, декана факультету української мови і літератури Куриленка Володимира Михайловича.

На семінарі були присутні високоповажні гості, які представили доповіді з актуальних питань діалектології: Гриценко Павло Юхимович – д. філол. н., проф., директор Інституту української мови НАН України; Рябець Людмила Віталіївна – к. філол. н., в. о. завідувача відділу діалектології Інституту української мови НАН України; Міняйло Роман Вікторович – к. філол. н., доцент кафедри української лінгвістики, літератури та методики навчання Харківської гуманітарно-педагогічної академії; Кобиринка Галина Степанівна – к. філол. н., старший науковий співробітник відділу діалектології Інституту української мови НАН України; Вербовий Микола Володимирович – к. філол. н., доцент кафедри української мови Криворізького державного педагогічного університету; Богданова Ірина Євгеніївна – к. філол. н., доц., завідувач кафедри мовної підготовки Національного університету цивільного захисту України.

К. філол. н., викладач кафедри української мови, літератури та методики навчання Д. А. Марєєв презентував проект «Атлас східнополіських говірок» за редакцією П. Ю. Гриценка.

Учасники семінару переконалися, що діалектологія має незаперечну дотичність до роботи вчителя-словесника, якому так чи інакше доводиться перебувати і працювати в умовах говіркового оточення. Глибоке знання говіркових особливостей української мови, уміння їх спостерігати, розмежовувати, по-науковому аналізувати дуже потрібне майбутнім філологам, викладачам-словесникам як для з’ясування явищ сучасної української літературної мови, так і для успішної роботи вчителя над піднесенням культури усної і писемної мови учнів, ефективного подолання в мовленні орфографічних і орфоепічних помилок, спричинених місцевими говірками.

Діалект, а ми його надишем

Міццю духу і огнем любови

І нестертий слід його запишем

Самостійно між культурні мови.

Автор : joomla блоги