viz z min 2019

28-29 жовтня Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка став майданчиком для підготовки кандидатів у експерти з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Тренінг проводили доцент кафедри технологічної і професійної освіти Глухівського НПУ ім. О. Довженка Олена Мельник та представник секретаріату Національного агентства Микита Євстіфеєв. Цей захід став одним із серії регіональних тренінгів, присвячених формуванню культури якості у вищій освіті й нової системи акредитації.

У тренінгу взяли участь науково-педагогічні працівники, які попередньо були відібрані Національним агентством із різних закладів вищої освіти Сумщини, зокрема, Глухівського агротехнічного інституту імені С. А. Ковпака Сумського НАУ, Сумського національного аграрного університету, Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. Поміж учасників, які прагнуть забезпечити якісні зміни вищої освіти України, були й співробітники Глухівського НПУ ім. О. Довженка: перший проректор, доцент Кузнецова Галина Петрівна, завідувач кафедри теорії і методики викладання природничих дисциплін, професор Рудишин Сергій Дмитрович, завідувач кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва, професор Ковальчук Василь Іванович, в.о. декана факультету початкової освіти, старший викладач Земка Олександр Іванович, доценти Коренева Інна Миколаївна, Загородня Людмила Петрівна, старші викладачі Данильченко Ірина Григорівна, Зенченко Тетяна Федорівна, Литвинов Андрій Сергійович, Шерудило Андрій Васильович.

У рамках заходу відбувся круглий стіл за участі голови Національного агенства Квіта Сергія Мироновича, під час якого було окреслено головну місію акредитаційного процесу і його парадигму.

Під час тренінгу представники Національного агенства навчали майбутніх експертів: аналізувати відомості про самооцінювання, які подають заклади вищої освіти; планувати акредитаційний візит, виходячи з аналізу відомостей про самооцінювання; ідентифікувати проблемні моменти (конфліктні ситуації), які можуть виникнути під час візиту експертів до закладів вищої освіти; підсумовувати судження про освітню програму в звіті з акредитаційної експертизи і надавати оцінку відповідно до критеріїв оцінювання якості освітньої програми; надавати консультації представникам закладів вищої освіти щодо покращення якості їх освітньої програми; правил етичної поведінки експертів під час акредитаційного візиту, зокрема щодо зовнішнього вигляду, спілкування, інших її аспектів. 

Протягом двох днів учасники заходу працювали над здобуттям практичних навичок, необхідних для участі в акредитаційній процедурі. Використання сучасних методів викладання та навчання, серед яких вирішення практичних кейсів, симуляція окремих етапів виїзду експертної групи до закладу вищої освіти, розроблених з урахуванням зарубіжного досвіду, зокрема, Британської агенції QAA за підтримки British Council, дозволило учасникам закріпити теоретичні знання, отримані під час проходження онлайн-курсу та опрацювання нормативно-правових актів та методичних рекомендацій щодо акредитації освітніх програм. У підсумку учасники тренінгу отримали важливі знання і досвід. Попереду сертифікація і входження до реєстру експертів з акредитації освітніх програм. 

Тож з кожним днем стає все більше Агентів змін, які будуть забезпечувати якісну вищу освіту не лише в Глухівському НПУ ім. О. Довженка, а й в Україні.

Автор : joomla блоги