konf 22.11.2019

Дитинство – це період народження і становлення особистості з її майбутніми духовними і моральними цінностями, період пізнання соціуму та її величності Людини; відкриття дитиною царини Життя на планеті Земля в усьому його розмаїтті, з усіма його позитивними і негативними проявами; це перші кроки навчання; це жадоба знань, це перші радощі та перші розчарування… Це нарешті фундамент становлення громадянина і патріота своєї країни. Від того, як будуть підготовлені майбутні фахівці дошкільної освіти, залежатиме різносторонній розвиток особистості дитини дошкільного віку. Проблемі визначення актуальних проблем підготовки фахівців дошкільної освіти в Україні та за кордоном, висвітленню досвіду та інновацій в дошкіллі була присвячена Всеукраїнська викладацько-студентська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми підготовки фахівців дошкільної освіти: проблеми, досвід, інновації», яку було проведено 21-22 листопада 2019 року  на факультеті дошкільної освіти.

Співорганізаторами конференції  виступили  Afion Kocatepe University; Ondokuz Mayis University; Мозырский государственный педагогический университет им. И.П. Шамякина; Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського»; Комунальний заклад «Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»; Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет»; Маріупольський державний університет; Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка; Бердянський державний педагогічний університет; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова; Рівненський державний гуманітарний університет; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Кам’янець-Подільський національний університет імені І. Огієнка.

Конференція пройшла за участі 187 учасників з різних куточків України, Туреччини, Польщі, зокрема із закладів вищої освіти, педагогічних училищ, закладів дошкільної освіти, шкіл.

З вітальним словом до учасників конференції звернувся проректор із наукової роботи та міжнародних зв’язків Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, кандидат педагогічних наук, доцент Зінченко В. П., зазначивши, що для розвитку особистості  фундаментальну роль відіграє саме дошкільна освіта, в якій закладається підґрунтя для подальшого формування людини.

Куліш І. Д., кандидат педагогічних наук, декан факультету дошкільної освіти привітала усіх учасників конференції та зазначила, що дошкільна освіта в усі часи залишалася першою і найважливішою сходинкою у системі розвитку дитини. Вона є провідником нових ідей, які допомагають дитині  навчитися вчитися впродовж усього свого життя. І роль педагога, який не вчить, а допомагає вчитися, саморозвиватися, в цьому процесі стає вирішальною.

Роботу пленарного засідання розпочала Артемова Л. В, доктор педагогічних наук, професор кафедри дошкільної педагогіки і психології Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка з доповіддю на тему «Хто кого виховує або вибір новонародженого як джерело його розвитку», в якій акцентувала увагу на розкритті внутрішніх і зовнішніх стимулів, які спричиняють вибір  дітей від народження та ознайомила із  реакцією батьків на вибір малюків.

Брежнєва О. Г., доктор педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти Маріупольського державного університету виступила із доповіддю на тему: «Структурна організація сенсорно-пізнавального середовища як чинника математичного розвитку дітей у закладі дошкільної освіти», в якій наголосила на самоцінності і своєрідності дитинства як особливого періоду розвитку людської особистості; звернула увагу на шляхи управління математичним розвитком дошкільників та презентувала учасникам конференції технологію «Інтегрованих дидактичних модулів».

Загородня Л. П., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної педагогіки і психології Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка виступила з доповіддю   «Організаційно-методичні умови підготовки магістрів до забезпечення якості освітнього процесу в закладі дошкільної освіти», в якій акцентувала увагу на важливості наповнення фахових дисциплін відповідними темами і питаннями, які цілеспрямовано формують готовність магістрів до забезпечення якості освітнього процесу в ЗДО; реалізації міжпредметної інтеграції; введенні до навчальних планів навчальних курсів «Методика забезпечення якості освітнього процесу в закладі дошкільної освіти» та «Імідж закладу дошкільної освіти»; використанні технологій проблемного, позиційного й інтерактивного навчання в процесі викладання означених дисциплін; збагаченні програми навчально-управлінської практики завданнями, спрямованими на формування готовності до забезпечення якості освітнього процесу в ЗДО та  спрямованості наукової роботи студентів на дослідження актуальних питань надання якісної дошкільної освіти.

Понаріна І.М., викладач вищої категорії ПЦК дошкільної педагогіки, психології та окремих методик ВКНЗСОР «Путивльський педагогічний коледж імені С.В. Руднєва» розкрила проблему впливу геокешингу (захоплююча  командна  гра,  в  якій  присутні подорож,  знаходження  місця  розташування  заданих  об'єктів,  пошук інформації про об'єкти і відповідей на запитання, розвиток допитливості та  пізнавальної  активності) на пізнавальний розвиток дітей дошкільного віку.

Марєєва Т.В., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри дошкільної педагогіки і психології Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка презентувала доповідь на тему «Розвиток дрібної моторики як ефективний засіб логопедичної роботи з дітьми дошкільного віку», в якій ознайомила присутніх з техніками розвитку дрібної моторики та  продемонструвала їх використання в роботі з дітьми дошкільного віку.

Заїка О.Я., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії і методики дошкільної освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка висвітлила проблему підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти до інтегрування етнокультурних цінностей у краєзнавчу роботу закладів дошкільної освіти.

Логічним продовженням виступів викладачів стали доповіді студентів, зокрема Лисенко Тетяни, магістрантки ГНПУ ім. О. Довженка, Коротких Тетяни, студентки Путивльського педагогічного коледжу імені С.В. Руднєва,  Журавель Ірини, студентки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка., Нікітіної Яни, магістрантки ГНПУ ім. О. Довженка, Шаповал Юлії, магістрантки ГНПУ ім. О. Довженка, Онучко Тетяни, магістрантки ГНПУ ім. О. Довженка, Ющенко Альони, магістрантки ГНПУ ім. О. Довженка, Соболь Катерини, студентки Професійно-педагогічного коледжу ГНПУ ім. О. Довженка, Кривонос Ірини студентки Професійно-педагогічного коледжу ГНПУ ім. О. Довженка, Романченко Вікторії, магістрантки ГНПУ ім. О. Довженка тощо, в яких вони  акцентували увагу на важливих аспектах організації освітнього процесу в закладі дошкільної освіти.

На засадах аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду діяльності закладів дошкільної освіти, підготовки фахівців галузі дошкільної освіти в умовах університетського навчання та системи післядипломної педагогічної освіти, особливостей інтеграції вітчизняної системи дошкільної освіти в європейський освітній простір на засадах збереження національних освітніх традицій учасники конференції запропонували:

  1. Продовжувати інтеграцію наукової та освітньої діяльності педагогічних закладів вищої освіти в європейський освітній простір через спільні наукові програми, гранти та проекти.
  2. Продовжувати брати участь у реалізації державної програми академічної мобільності майбутніх фахівців дошкільної освіти в умовах євроінтегрування університетської педагогічної освіти.
  3. Відповідно до рекомендацій Ради Європи продовжувати проведення цілеспрямованої науково-методичної діяльності з підтримки й реалізації освітніх інноваційних технологій у процес підготовки фахівців галузі «Дошкільна освіта».

Автор : joomla блоги