28.12.2019

19 грудня 2019 року відбувся захист дисертації Самілик Валентини Іванівни «Фoрмування гoтoвнoстi майбутнiх учителiв бioлoгiї до природоохоронної діяльності в процесi прoфесiйнoї пiдгoтoвки».

 

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Рудишин Сергій Дмитрович, завідувач кафедритеорії і методики викладання природничих дисциплін Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

Автор : joomla блоги