konf 31.01.2020

30-31 січня 2020 року

У Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка проведено регіональний семінар-тренінг «Акредитаційне освітнє середовище»,  який став логічним продовженням циклу семінарів для Галузевих експертних рад та експертів із оцінювання освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Метою семінару-тренінгу було ознайомлення академічної спільноти, задіяної до організації освітнього процесу, з метою, змістом, нормативними вимогами  до проведення акредитації як інструменту забезпечення якості вищої освіти в Україні.

Спікером заходу, першим проректором Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка Галиною Петрівною Кузнецовою, здійснено ґрунтовний теоретичний аналіз нормативно-правових основ акредитації, потрактовано основні терміни і поняття акредитаційного освітнього середовища (компетентність, компетенція,  дескриптори, інтегральна компетентність, загальні компетентності, фахові компетентності, програмні результати навчання). На підставі порівняльного зіставлення реальних освітніх програм здійснено покрокову характеристику процесу створення освітніх програм, моніторингу, перегляду, особливостей  проведення їх експертизи експертними групами та Галузевими експертними радами на різних етапах акредитації за Критеріями оцінювання якості освітніх програм.

Особливістю семінару була його інтерактивність, зокрема гаранти освітніх програм, керівники структурних підрозділів, представники студентського самоврядування упродовж другого дня семінару встановлювали кореляцію компетентностей та програмних результатів навчання (на прикладах освітніх програм і силабусів освітніх компонентів), визначали проблемні ситуації зіставлення відомостей самоаналізу, звіту експертної групи, оцінки Галузевої експертної ради за реальною акредитаційною експертизою.

Жваве обговорення загальних питань, що є типовими для педагогічної галузі (зокрема відсутність стандартів, неоднозначність термінології, неузгодженість чинних нормативних актів), зумовило необхідність розширення комунікації між усіма стейкхолдерами освітнього процесу в Університеті, окреслення чіткого плану подальших дій і спільного узгодженого руху щодо забезпечення якісної педагогічної освіти у навчальному закладі.

Автор : joomla блоги