konf mol vch06.02.2020

6-7 лютого 2020  року в Глухівському НПУ ім.. О.Довженка відбулася звітна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти «Освіта XXI  століття: молодіжний вимір».

Предметом детального наукового розгляду на конференції стала низка актуальних проблем, пов’язаних із широким спектром різнопланових напрямків модернізаційного розвитку освіти і науки України.

Відповідно до програми Конференції робота заходу проводилася у формі пленарного та секційного засідань.

Якісна організація наукового заходу надали максимальні можливості молодим вченим представити та обговорити результати своїх наукових пошуків, продемонструвати свої креативні здібності та творчий потенціал, сприяла формуванню комунікативних умінь та навичок.

Учасниками конференції було відзначено, що:

  • участь молодих учених, аспірантів, студентів у Конференції сприяє формуванню та вдосконаленню навичок науково-дослідної роботи, розвитку творчого потенціалу особистості початківців-дослідників в інтересах розвитку освіти і науки;
  • питання, які обговорювалися, дозволили виявити перспективні напрями подальших досліджень, які за умов сьогодення є найбільш актуальними та практично значущими для сфери науки та освіти та мають знайти відображення в магістерських та дисертаційних дослідженнях молодих науковців.
Автор : joomla блоги