sem ffi 12.02.2020

Регіональний методичний семінар на факультеті філології та історії: про ціннісне ставлення до мови, усвідомлення мови як державного чинника, як засобу ідентифікації мовця з народом, як засобу самовираження…

З метою реалізації завдань щодо співпраці нашого університету з Національною академією педагогічних наук України, а головне – для обговорення актуальних питань, пов’язаних із формуванням української мовної особистості в процесі навчання української мови 12 лютого 2020 року в стінах нашого вишу відбувся регіональний методичний семінар «Концепція навчання української мови на засадах компетентнісного підходу». Співорганізатори заходу – Інститут педагогіки НАПН України та Глухівський НПУ ім. О. Довженка.

Організаційну роботу щодо проведення регіонального методичного семінару здійснено кафедрою української мови, літератури та методики навчання факультету філології та історії. Учасниками заходу стали вчителі загальноосвітніх шкіл нашого міста та району, а також Кролевця, Шостки, викладачі Професійно-педагогічного коледжу, методисти відділів освіти Глухова та Ямполя, студенти факультету філології та історії. З Києва до нас завітали авторитетні вчені в галузі лінгводидактики, співавтори чинної програми з української мови для здобувачів освіти в закладах загальної середньої освіти, підручників української мови, співробітники Інституту педагогіки НАПН України Ніна Борисівна Голуб та Олена Миколаївна Горошкіна.

З вітальним словом до учасників семінару звернулася Галина Петрівна Кузнецова – кандидат педагогічних наук, доцент, перший проректор Глухівського НПУ ім. Довженка. Вона привітала учасників заходу та репрезентувала своє бачення його мети: пересвідчитися в тому, що компетентнісний підхід у підготовці майбутніх учителів української мови і літератури у ЗВО, компетентнісно орієнтована методика навчання української мови і літератури здобувачів освіти в ЗЗСО – це основа формування української мовної особистості. Актуальність і потребу формування такої особистості в сучасній Україні важко перебільшити, адже, як зазначила Галина Петрівна, за своєю природою українська мовна особистість є явищем специфічним та унікальним, оскільки впродовж століть вона формувалася в середовищі постійних обмежень, перепон, заборон, несприйняття, зовнішніх і внутрішніх утисків.

Актуальною, ґрунтовною, такою, що викликала щиру зацікавленість і резонанс, стала доповідь доктора педагогічних наук, професора, завідувачки відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України Голуб Ніни Борисівни. Вона представила основні положення концепції навчання української мови на засадах компетентнісного підходу та обґрунтувала доцільність компетентнісно орієнтованої методики навчання української мови в закладах загальної середньої освіти. Ніна Борисівна звернула увагу на суперечливі питання, пов’язані з упровадженням компетентнісного підходу в сучасний освітній простір, а саме: Перелік ключових компетентностей довільний чи єдиний для всіх? Чим відрізняються предметні, міжпредметні й ключові компетентності? Які компетентності формуємо в закладах вищої освіти? Як їх виміряти й оцінити? тощо. Однією з основних проблем, що її має подолати компетентнісно орієнтована методика навчання української мови в закладах загальної середньої освіти, на думку професорки Голуб Н. Б., є те, що учні не усвідомлюють, наскільки важлива мова в їхньому житті, вони не навчені самовиражатися в мові й мовою.

Змістово насиченим був і виступ доктора педагогічних наук, професора, головного наукового співробітника відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України Горошкіної Олени Миколаївни. Вона окреслила концепцію підручника української мови на засадах компетентнісного підходу. Основними змістовими акцентами її виступу були думки про підручник української мови як засіб формування компетентного мовця, визначення етапів підручникотворення, проблем підручникотворення, зіставлення паперового та електронного варіантів підручника тощо. Підручник, зауважила Олена Миколаївна, є одним із найскладніших жанрів навчальної літератури, адже його автори мають урахувати й пов’язати в єдине ціле безліч різнорідних вимог – мовних, методичних, соціальних, психологічних, українознавчих тощо.

Під час семінару присутні мали можливість ознайомитися з підручниками української мови, підготовленими співробітниками відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України, поставити запитання їх співавторам, долучитися до обговорення актуальних і наболілих проблем сучасної мовної освіти в Україні.

Регіональний методичний семінар «Концепція навчання української мови на засадах компетентнісного підходу» був плідним у плані представлених наукових те методичних доробків, мав виразне практичне спрямування і, сподіваємося, став корисним для його учасників – тих, хто дотичний до формування предметної компетентності з української мови і літератури в закладах загальної середньої освіти.

Автор : joomla блоги