konf pshl 20.02.2020

20–21 лютого в Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка відбулася VІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми практичної психології». На пленарному засіданні традиційно автори презентували свої наукові наробки. Так, Н. М. Ільїна, канд. психол. наук, доцент кафедри психології та соціальної роботи ГНПУ ім. Олександра Довженка презентувала тему: «Мобінг як патологічна форма професійних деструкцій у педагогічному колективі закладу вищої освіти», в який характеризується поняття «булінг», «мобінг», аналізуються причини виникнення деструктивних форм поведінки колег і їх наслідки для здоров’я й професійного самопочуття, а також перспективи боротьби із означеним феноменом в Україні.

Викладання психології в Глухівському університеті має давні історичні витоки, пов’язані з відомими і, на жаль, напівзабутими постатями в історії науки. Зокрема, наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. у ньому працювали О. Белявський, один із рецензентів праці К. Ушинського «Рідне слово»; І. Андрієвький, який започаткував видання енциклопедичного словника Ф. Брокгауза і І. Єфрона та ін.

На сучасному етапі засновником психології в університеті став Валерій Миколайович Поліщук, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології особистості та соціальних практик Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка; професор кафедри психології та педагогіки Національного університету «Києво-Могилянська академія»; Заслужений працівник освіти України. Хоча В. М. Поліщук наразі не працює в університеті, проте продовжує підтримувати тісні зв’язки з кафедрою, слідкує за кафедральними подіями, бере участь у конференціях та інших заходах. Започатковану В. М. Поліщуком традицію проводити наукові конференції (з 2012 року) гідно продовжують викладачі кафедри.

С. А. Поліщук, канд. психол. наук, доцент, науковий співробітник лабораторії психології політико-правових відносин Інституту соціальної та політичної психології НАПН України запропонувала виступ «Конструктивна поведінка у критичних  і надзвичайних ситуаціях», де конструктивність поведінки у надзвичайних ситуаціях пропонується розглядати через вольову регуляцію як важливу передумову усвідомленого реагування на загрозливі чинники для здоров’я і життя людини. Водночас, зроблено акцент на тому, що усвідомлене реагування неможливе без емоційної регуляції. Саме вона сприятиме готовності людини адекватно на первинному рівні оцінити загрозливість подій та необхідність зворотного зв’язку.

О. В. Зінченко, канд. психол. наук, старший викладач кафедри психології та соціальної роботи Глухівського НПУ ім. Олександра Довженка в доповіді «Психологічні особливості явища інтернет-фейків» проаналізував проблему поширення й сприйняття фейків у мережі Інтернет, розглянув способи ідентифікації фейкової інформації.

Г. Д. Шейко,  асистент кафедри педагогіки і психології початкової освіти Глухівського НПУ ім. О.Довженка в доповіді «Розвиток у майбутніх педагогів уміння критично мислити» на широкому ілюстративному матеріалі навела приклади впровадження технологій розвитку критичного мислення в процесі професійній підготовці вчителів початкових класів.

Ю. В. Рябко, асистент кафедри психології та соціальної роботи, практичний психолог Глухівського НПУ ім. О.Довженка у виступі «Психопрофілактична робота психолога освіти  в цифровому середовищі: на шляху напрацювання орієнтирів», проаналізував наукові дослідження останніх років, присвячених впливу цифрових технологій на психіку людини, приділивши особливу увагу феноменам «гіпервключеності», багатозадачності, спілкуванню через соцмережі та ін., запропонував низку рекомендацій щодо уникнення ризиків при використанні ІКТ в дитячому віці.

Пленарне засідання мало здебільшого практичне спрямування і присвячене проведенню тематичних майстер-класів. Т. М. Євменова канд. психол. наук, ст. викладач кафедри психології та соціальної роботи Глухівського НПУ ім. О. Довженка показала фрагмент марафону «Як увімкнути щастя?». На думку авторки, відчуття щастя пов’язується з чотирма  гормонами: дофамином, серотоніном, ендорфіном і окситоцином.

Є. О. Сокоренко, практичний психолог Шосткінського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 4 «Казка» Шосткінської міської ради Сумської області, поділилась досвідом роботи з розвитку емоційного інтелекту дітей дошкільного віку.

А. В. Журавель, канд. психол. наук, ст. викладач кафедри психології та соціальної роботи Глухівського НПУ ім. О.Довженка провела арт-терапевтичне заняття з метою пропрацювання техніки «Мій світ щастя», що  дало можливість учасникам конференції відчути на власному досвіді, що арт-терапія – це «один із найм’якіших і, водночас, глибоко проникливих методів аналізу структур особистості та активізації її потенційних можливостей».

Запропоновані теми викликали інтерес у слухачів і жваве їх обговорення. Такі конференції привертають пильну увагу психологів-практиків, інших фахівців, бо безпосереднє спілкування, можливість поставити запитання й отримати відповідь, рекомендації, почути альтернативну думку, взяти участь в арт-терапевтичному заході збагачують усіх.

Автор : joomla блоги