DSC 0005

У зв’язку з уведенням усеукраїнського карантину та заходів щодо протидії поширенню коронавірусу (COVID-19) чергове  засідання вченої ради Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  було проведено 14 квітня 2020 року в дистанційному режимі. За допомогою платформи Zoom було організовано відеоконференцію, на якій 34 члени вищого колегіального органу університету розглянули важливі питання діяльності закладу вищої освіти.

Відповідно до порядку денного засідання вченої ради проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків доктор пед. наук, доц. Луценко Г.В. доповів про призначення рецензентів та визначення структурних підрозділів для проходження попередньої експертизи дисертацій здобувачам ступеня доктора філософії (Біліченко Т.М., Плугіній А.П., Сєрих Т.М., Єрмоленку Є.І.).

14.04.2020

На виконання постанови КМУ від 6 березня 2019 р. № 167 Київ «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії», на підставі висновків наукових керівників було ухвалено рішення про призначення здобувачам ступеня доктора філософії рецензентів, а також було визначено структурні підрозділи для проходження попередньої експертизи дисертацій.

Наступним було обговорення питання про стан підготовки магістерських робіт до захисту. Декани факультетів доктор пед. наук, доц. Грудинін Б.О., канд. пед. наук, доц. Хроленко М.В., канд. пед. наук, доц. Лучкіна Л.В., канд. пед. наук Куліш І.Д., канд. пед. наук Шерудило А.В. проінформували про готовність здобувачів освіти до захисту робіт із використанням дистанційних технологій навчання, про дотримання академічної доброчесності. Також було внесено зміни щодо наукових керівників у зв’язку з виробничою необхідністю.

14.04.2020.1

Перший проректор канд. пед. наук, доц. Кузнецова Г.П. ознайомила присутніх  зі змінами до Правил прийому до Глухівського НПУ ім. О.Довженка у 2020 р. Рішенням ученої ради було схвалено зміни та затверджено Правила прийому до Глухівського НПУ ім. О.Довженка у 2020 р. зі змінами.

На розгляд ученої ради було винесено питання про затвердження Положення про індивідуальний навчальний план здобувачів освіти за  ОС «Бакалавр», «Магістр» Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Перший проректор Кузнецова Г.П. проінформувала про нормативну базу, на підставі якої було розроблено це положення, ознайомила з основними складниками індивідуального навчального плану, який є робочим документом, що містить інформацію про перелік і послідовність вивчення освітніх компонентів, обсяг навчального навантаження здобувача освіти з урахуванням усіх видів освітньої діяльності, форм підсумкового контролю, державної атестації. Учасники засідання  одноголосно схвалили положення й рекомендували його до запровадження в освітньому процесі.

Директор професійно-педагогічного коледжу Глухівського НПУ ім. О.Довженка Ребченко О.М. порушив питання про затвердження програм вступних випробувань за ОПС «Фаховий молодший бакалавр». Матеріали було обговорено й одноголосно схвалено.

На завершення декани факультетів прозвітували про організацію освітнього процесу в університеті в умовах дистанційного навчання, надання якісних освітніх послуг, а також було сплановано наступне засідання вченої ради й ознайомлено присутніх із його порядком денним.

Засідання вченої ради Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка успішно відбулося в новому дистанційному форматі, присутні брали активну участь в обговоренні питань порядку денного та ухваленні рішень, надавали слушні  зауваження та пропозиції.

Ірина Кухарчук, учений секретар

 

Автор : joomla блоги