konf 14.05.2020

14 травня 2020 року в Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка у рамках співпраці з Інститутом професійно-технічної освіти НАПН України вже традиційно відбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми технологічної і професійної освіти».

Співорганізаторами конференції виступили: Федеральний інститут професійної освіти (Німеччина), Вища лінгвістична школа в Ченстохові (республіка Польща), Резекненська технологічна академія (Латвійська республіка), Республіканський інститут професійної освіти (республіка Білорусь), Кустанайський соціально-технічний університет ім. З. Алдамжар (Республіка Казахстан), Мозирський державний педагогічний університет імені І. П. Шамякіна (республіка Білорусь).

На виконання постанови КМУ від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19», наказу МОН України від 16.03.2020 №406 «Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19», наказу по Глухівському НПУ ім. О. Довженка від 18.03.2020 №87 «Про організаційні заходи щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 у Глухівському НПУ ім. О. Довженка та його структурних підрозділах» конференція відбулася у заочно-дистанційній формі.

Науково-практична конференція охопила наукові товариства із 8 країн, об’єднала понад 13 областей України. У конференції взяло участь понад 300 знаних та молодих науковців (академіки, доктори та кандидати наук, директори та методисти шкіл, закладів професійної (професійно-технічної) освіти, учителі трудового навчання та технологій, педагоги професійного навчання, докторанти, аспіранти, педагогічні працівники, магістранти) із 75 закладів освіти.

Відкриття заходу розпочалося з вітального слова учасникам конференції та побажання цікавої і плідної співпраці ректора Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, доктора історичних наук, професора Курка Олександра Івановича.

У ході проведення конференції були представлені доповіді провідних фахівців-науковців та практиків із проблем сучасного стану та перспектив розвитку технологічної та професійної освіти. Змістовними та надзвичайно цікавими були доповіді з проблем технологічної освіти: «Технічне забезпечення лабораторій у системі підготовки вчителів технологій в умовах реалізації проєкту «Нова українська школа» (Корець М. С.); «Підготовка майбутніх учителів трудового навчання та технологій у ЗВО: досвід, проблеми та перспективи» (Курок В. П.); «Формування фахових компетентностей майбутніх учителів трудового навчання та технологій» (Крамар В. М.) та ін.

Актуальними були наукові виступи з проблем професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти: «Професійна педагогіка і педагогіка праці як методологічна основа підготовки фахівців» (Ничкало Н. Г.); «Сучасні тенденції розвитку професійної освіти» (Радкевич В. О.); «Проблеми цифровізації фахової підготовки майбутніх фахівців професійної освіти» (Ковальчук В. І.); «Нові можливості формальної та неформальної післядипломної освіти» (Сергеєва Л. М.); «Оцінювання якості професійної підготовки фахівців: теоретико-методичний аспект» (Лузан П. Г.); «Дуальна освіта у системі професійної освіти: досвід Словаччини» (Самойленко О. А.) та ін.

Знайомство та досвід спілкування з науковцями із інших країн – ще одна безперечна перевага подібних наукових заходів. Так, у доповідях наших зарубіжних колег із США, Китаю, Німеччині, Литви, Польщі, Угорщини, Білорусії був представлений досвід та шляхи модернізації технологічної і професійної освіти; розкриті інноваційні підходи студентоцентрованого навчання; особливості впровадження німецької моделі дуальної освіти в закладах професійної освіти; основні принципи навчання дорослих в університетах третього віку: досвід Республіки Польща та ін.

Визначені тематичні напрями конференції дали змогу обговорити широкий спектр проблемних питань технологічної і професійної освіти щодо концептуальних засад модернізації вищої, фахової передвищої та професійної освіти; змісту і методики технологічної освіти в умовах Нової української школи; методичних основ забезпечення якості професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти; науково-методичних засад професійної підготовки та розвитку педагогічних працівників закладів освіти; інформаційно-освітнього середовища закладів освіти; вітчизняного і зарубіжного досвіду розвитку технологічної і професійної освіти.

У форматі Конференції учасники мали змогу долучитися до проведення вебінару «Концепція оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти», який було проведено доктором педагогічних наук, доцентом, завідувачем лабораторією науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійно-технічної освіти НАПН України Каленським Андрієм Анатолійовичем. konf 14.05.2020.1

Організатори та учасники конференції відмітили необхідність подальшого здійснення фундаментальних і прикладних наукових досліджень з проблем технологічної і професійної освіти.

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми технологічної і професійної освіти» відбулася на високому організаційному та науковому рівні. Обрана тема науково-практичної конференції послугувала плідним підґрунтям для обміну думками із зазначеної проблематики. У зв’язку з актуальністю піднятих питань за результатами конференції буде опублікована збірка матеріалів тез доповідей учасників конференції.

Науково-програмний комітет конференції висловлює щиру подяку всім учасникам конференції за плідну працю.

Оргкомітет конференції

Автор : joomla блоги