Egorova07

03 липня 2020 року відбувся захист дисертації Єгорової Ксенії Григорівни на тему: «Формування готовності майбутніх соціальних працівників до соціальної реабілітації дітей молодшого шкільного віку з дитячим церебральним паралічем» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Тюльпа Тетяна Миколаївна, докторант Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

Автор : joomla блоги