zaxyst aspir 27.08.2020

27 серпня 2020 року відбулося звітування аспірантів Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

Відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), Положення про аспірантуру Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка аспіранти 1-го, 2-го, 3-го, 4-го років навчання (денної і заочної форм) прозвітували про стан виконання індивідуальних планів освітньо-наукових програм за 2019-2020 н.р. на засіданнях кафедр, відповідальних за їх підготовку, зокрема:

Код та назва спеціальності

Назва ОНП

Кафедра, відповідальна за підготовку здобувачів освіти ступеня доктора філософії

011 Освітні, педагогічні науки

Теорія і методика вищої освіти

кафедра технологічної та професійної освіти

013 Початкова освіта

Початкова освіта

кафедра педагогіки і психології початкової освіти

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Теорія і методика професійної освіти

кафедра професійної освіти та технологій с\г виробництва

032 Історія та археологія

Історія та археологія

кафедра історії, правознавства та методики навчання

Виконання освітньої складової ОНП (1-2 рік навчання) передбачає успішне складання заліків та екзаменів з освітніх компонентів, передбачених навчальним планом підготовки здобувачів освіти ступеня доктора філософії.

Наукова складова ОНП підготовки доктора філософії (1-4 рік навчання) містить інформацію про стан виконання дисертації, опублікування результатів дослідження та їх апробацію на конференціях і семінарах різного рівня.

Представлені результати засвідчили належний рівень виконання досліджень, їх вчасне опублікування та обговорення, що стало підставою для успішної атестації здобувачів освіти ступеня доктора філософії.

Автор : joomla блоги