zakx2 24.09.2020

24 вересня 2020 року відбувся захист дисертації Загородньої Людмили Петрівни на тему: «Теоретичні і методичні засади підготовки магістрів до забезпечення якості освітнього процесу в закладі дошкільної освіти» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Науковий консультант – доктор педагогічних наук, професор Бірюк Людмила Яківна, завідувач кафедри педагогіки і психології початкової освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

Автор : joomla блоги