18.12.2020

18-21 грудня 2020 року на факультеті технологічної і професійної освіти в режимі онлайн відбувся захист кваліфікаційної роботи здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю: 015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства) денної й заочної форми навчання.

 18.12.2020.118.12.2020.2

Відповідно до наказу ректора № 359 від 13.11.2020 р. створена державна екзаменаційна комісія у складі: Логінов Андрій Михайлович – кандидат сільськогосподарських наук, викладач Глухівського агротехнічного інституту ім. С. А. Ковпака Сумського національного аграрного університету, голова комісії. Члени комісії: Грудинін Борис Олександрович – доктор педагогічних наук, професор, декан факультету технологічної і професійної освіти, заступник голови комісії; Ковальчук Василь Іванович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва; Ігнатенко Ганна Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва; Вовк Богдан Іванович – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва.

До захисту було представлено 24 магістерських кваліфікаційних робіт. Тематика робіт віддзеркалювала актуальні проблеми освітньої галузі. Здобувачі вищої освіти презентували авторське бачення шляхів забезпечення якості підготовки майбутніх педагогів професійного навчання у ЗВО та кваліфікованих робітників  у ЗП(ПТ)О. 

Після представлення студентами результатів власних наукових пошуків, яскравих презентацій члени комісії ставили запитання, навколо яких розгорталися жваві дискусії. Це свідчило про зацікавленість здобувачів освіти до проблем, піднятих у дослідженнях.

Комісія відмітила високий рівень захищених робіт та практичну цінність отриманих результатів досліджень. Серед найкращих виступів комісією були відмічені роботи: «Методичні засади підготовки майбутніх педагогів професійного навчання до організації позанавчальної роботи» (виконавець — Душенко Олексій, науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Ігнатенко Ганна Володимирівна), «Формування педагогічної майстерності майбутніх педагогів професійного навчання в умовах освітнього процесу закладу вищої освіти» (виконавець – Чендакова Лариса, науковий керівник — доктор педагогічних наук, професор Ковальчук Василь Іванович), «Формування професійної компетентності майбутніх педагогів професійного навчання під час технологічної практики» (виконавець – Суржик Олександр, науковий керівник — кандидат педагогічних наук, старший викладач Самусь Тетяна Володимирівна), «Впровадження в освітній процес підготовки майбутніх водіїв сучасних інформаційних технологій» (виконавець – Ховдій Антон, науковий керівник — кандидат педагогічних наук, старший викладач Вовк Богдан Іванович).

Усі магістерські роботи були захищені на високому рівні, що свідчить про якісну підготовку здобувачів освіти, які в процесі захисту магістерських робіт продемонстрували високий рівень знань і практичних навичок, що було відзначено членами Державної екзаменаційної комісії.

Вітаємо магістрантів з успішним захистом магістерських робіт та бажаємо подальших успіхів на наступному етапі – використанні отриманих знань на практиці.

Автор : joomla блоги