TMU 2021

15 січня 2021 року відбулася Звітно-виборна конференція Наукового Товариства  студентів, аспірантів, докторантів, молодих учених Глухівського НПУ ім. О. Довженка у форматі ZOOM-конференції за участю проректора з наукової роботи та міжнародних зв’язків професора Григорія Васильовича Луценка.

У 2020 році обов’язки голови Наукового товариства на громадських засадах виконувала Луценко Олена Іванівна, яка представляла інтереси Наукового товариства Університету в усіх структурних підрозділах Університету, а також в організаціях та установах в Україні та за її межами. На конференції був заслуханий звіт голови Ради молодих вчених Університету – Луценко Олени Іванівни.

Голова доповіла, що у 2020 році робота ради була спрямована на стимулювання бажання й готовності талановитої молоді до здійснення наукових розвідок, забезпечення належних умов і можливостей проведення наукової та науково-технічної діяльності. У 2020 році робота ради була спрямована на стимулювання бажання й готовності талановитої молоді до здійснення наукових розвідок, забезпечення належних умов і можливостей проведення наукової та науково-технічної діяльності.

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених університету є частиною системи громадського самоврядування. Приємно відзначити роботу голів Наукових товариств факультетів, які виконують роботу на громадських засадах, а саме: Вовк Б.І., ф-т технологічної і професійної освіти, Мозуль І.В., ф-т початкової освіти, Петренко Н.М., ф-т філології та історії, Марєєва Т.В., ф-т дошкільної освіти, Прокопець Т.О., ф-т природничої і фізико-математичної освіти.

Враховуючи, що до складу Наукового товариства факультету  входять:  Студентське наукове товариство, Наукове товариство молодих учених, а саме: аспіранти, здобувачі, докторанти, кандидати і доктори наук, науково-педагогічні співробітники і спеціалісти до 35 років включно, які займаються науково-дослідною та освітянською роботою, і відбулися заплановані звітно-виборчі збори.

Зібрання розглянуло питання обрання Голови Наукового Товариства студентів, аспірантів, докторантів, молодих учених Глухівського НПУ ім. О.Довженка, а також затвердження членів Ради Наукового Товариства. Головою Ради Наукового Товариства студентів, аспірантів, докторантів, молодих учених Глухівського НПУ ім. О. Довженка обрали асистента кафедри теорії і методики викладання природничих дисциплін, кандидата біологічних наук Полякову Анастасію Сергіївну.

Вітаємо нових членів товариства та бажаємо успіхів у подальшій роботі!

Автор : joomla блоги