sem 18.02.2021

Сучасна соціокультурна ситуація в Українській державі потребує вчителя-словесника, який би був висококваліфікованим фахівцем, що володіє системними знаннями, навичками і вміннями з лінгвістичних, літературознавчих, психологічних, педагогічних наук, володіє ефективними сучасними методиками навчання та виховання. Усе це обумовило актуальність проведеної  17–18 лютого 2021 року в ННІ філології та історії ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю «Сучасні тенденції та перспективи мовно-літературної освіти в Україні».

Стало доброю традицією в останній місяць зими проводити Всеукраїнську студентську науково-практичну інтернет-конференцію «Сучасні тенденції та перспективи мовно-літературної освіти в Україні» в стінах нашого університету. Цьогоріч конференція проходила втретє і була особливою тим, що розширила коло співорганізаторів і учасників, ставши всеукраїнською конференцією з міжнародною участю. Нашим закордонним партнером став  Барановицький державний університет (Білорусь). До організації конференції також долучилися Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (м. Старобільськ), Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Згідно з регламентом 17 лютого робота відбувалася в асинхронному (off-line) режимі у формі електронного листування, шляхом проведення форуму та у форматі секційних засідань (спілкування учасників у синхронному режимі (online)). Наступного дня, 18 лютого, відбулося відкриття конференції, пленарне засідання та підбиття підсумків (у синхронному режимі (on-line)).

На початку відкриття конференції прозвучав гімн ГНПУ ім. О. Довженка – це було урочисто, емоційно і красиво. Далі ведучі пленарного засідання студенти ННІ філології та історії Катерина Шевченко та Данило Шматок привітали учасників конференції та надали слово для привітання Горболіс Ларисі Михайлівні – докторці філологічних наук, професорці кафедри української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка; Кругляковій Наталії Миколаївні – старшій викладачці, декану факультету словʼянських і германських мов закладу освіти «Барановицький державний університет», Республіка Білорусь; Мордовцевій Наталії Валеріївні – кандидатці педагогічних наук, доцентці, завідувачці кафедри філологічних дисциплін навчально-наукового інституту педагогіки і психології ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (м. Старобільськ).

Далі учасники конференції мали можливість послухати доповіді: Бандурової Ірини («Концепт «зрада» в історичних романах  Василя Шкляра «Чорний Ворон» і «Маруся»»), Гулакової Ганни («Актуалізація поняття «героїзм» у малій прозі Олександра Довженка»), Зоревої Галини («Вербалізація емоційного стану в мовній картині світу В. Шкляра (за романом «Чорний ворон»)»), Песяк Інни («Лексико-семантичне поле «одяг» в українській мові (на основі творів української літератури)») – студенток  ННІ філології та історії Глухівського НПУ ім. О. Довженка; Рухленко Лілії («Оніричний компонент психобіографічного роману С. Процюка «Чорне яблуко»») – студентки факультету іноземної та слов’янської філології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка; Патаповіч Веранікі («Зборнік Максіма Багдановіча «Вянок» у міжкультурным кантэксце»), Шлег Аліни («Мастацкая асаблiвасць iнтымнай лiрыкi Змiтрака Марозава») – студенток факультету слов’янських і германських мов Барановицького державного університету. Зазначимо, що всі виголошені доповіді були надзвичайно ґрунтовними, змістово насиченими, цікавими.

Наприкінці пленарного засідання до учасників конференції звернувся Новиков Анатолій Олександрович – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови, літератури та методики навчання Глухівського НПУ ім. О. Довженка. Він подякував співорганізаторам конференції та її учасникам за плідну роботу і висловив сподівання щодо співпраці в майбутньому.

Лейтмотивом конференції було утвердження думки про те, що час зобов’язує вчителя української мови та літератури стати яскравою особистістю, інтелектуальною й інтелігентною, високоосвіченою і шляхетно вихованою, чутливою до учнів, відкритою до нових знань і умінь, адже, як стверджував Іван Огієнко, «без добре виробленої рідної мови нема всенародної свідомості, без такої свідомості нема нації, а без свідомої нації – немає державності як найвищої громадської організації, в якій вона отримує найповнішу змогу розвитку й виявлення». 

Холявко Ірина,

викладач кафедри української мови,

літератури та методики навчання

Автор : joomla блоги