z 09.12.2021

Здобувачі вищої освіти 3 та 4 курсів спеціальності 014 Середня освіта освітньо-професійної програми «Середня освіта (Мова і література (англійська))» Навчально-наукового інституту філології та історії Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка провели зустріч із вчителем німецької мови ЗОШ І-III ступенів №6 Кадиковою Наталією Володимирівною.

Протягом онлайн-лекції були обговорені питання про особливості викладання іноземних мов; доцільності та особливостей мовної інтерференції у процесі вивчення учнями двох іноземних мов; консультування щодо навчання школярів в умовах дистанційної освіти; приклади застосування ефективних методик та технологій викладання в сучасних українських школах. Здобувачі вищої освіти також мали можливість поставити питання щодо можливих ситуацій у процесі навчальної практики в закладах освіти та отримали знання, які допоможуть у майбутній організації роботи зі школярами середньої ланки освіти.

z 09.12.2021.1

Автор : joomla блоги