слайдер

8 вересня 2017 р. у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка відбулося спільне засідання Президії Національної академії педагогічних наук України і Вченої ради Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка «Нова українська школа і підготовка вчителя».

У межах проведення спільного заходу з метою узагальнення світового досвіду з професійної освіти, перебудови освітнього процесу на компетентнісних засадах, для реалізації професійних аспектів педагогічної діяльності науковці Президії НАПН України провели лекції для студентів, аспірантів, докторантів Глухівського НПУ ім. О.Довженка на такі теми: «Актуальні проблеми забезпечення якості вищої освіти» (Луговий Володимир Іларіонович, Перший віце-президент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України); «Сучасні проблеми розвивальної освіти» (Бех Іван Дмитрович, директор Інституту проблем виховання НАПН України, доктор психологічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України);

Курило Луговий В.І

Курило Віталій Семенович

 

Луговий Володимир Іларіонович

 

beh 500x750 bikov valer 500x750
Бех Іван Дмитрович Биков Валерій Юхимович

«Цифрова платформа суспільства знань» (Биков Валерій Юхимович, директор Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, доктор технічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України); Дослідження розвитку інтелекту та обдарованості в сучасних умовах (Камишин Володимир Вікторович, в.о. директора Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації, доктор педагогічних наук, член-кореспондент НАПН України);

panok v 500x750 радкевич
Панок Віталій Григорович Радкевич Валентина Олександрівна

«Вища освіта в умовах гібридної війни» (Курило Віталій Семенович, народний депутат України, заступник голови Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України); «Актуальні проблеми розвитку прикладної психології» (Панок Віталій Григорович, директор Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи, доктор психологічних наук, професор); «Вітчизняна система професійної освіти і навчання в Європі майбутнього» (Радкевич Валентина Олександрівна, директор Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України); «Пілотний проект Нової української школи: зміст і методика» (Засєкіна Тетяна Миколаївна, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший наук. співробітник).

zas 500x750 Kamishin Volodimir V 500x333
Засєкіна Тетяна Миколаївна Камишин Володимир Вікторович

Учасників заходу привітали Президент НАПН України В.Г.Кремень, заступник голови Сумської обласної державної адміністрації М.А. Подопригора, заступник міського голови Глухівської міської ради М.І. Васильєва.

Krem 500x376 podoprigora m.a. 500x750
Президент НАПН України В.Г.Кремень

Заступник голови СОДА  Подопригора  М.А.

Під час спільного засідання Президії Національної академії педагогічних наук України і Вченої ради Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка «Нова українська школа і підготовка вчителя» з доповідями виступили академік-секретар відділення загальної середньої освіти НАПН України О.І. Ляшенко, академік-секретар відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України Н. Г. Ничкало, ректор Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка О.І.Курок. Доповідачі наголосили на системному реформуванні загальної середньої освіти та підготовці вчителя відповідно до Концепції нової української школи як одному з актуальних питань сьогодення, що зумовлено низкою об'єктивних чинників. Це, зокрема, необхідність підвищення якості української освіти з урахуванням світових тенденцій розвитку освітніх систем, готовність учителя до інноваційної педагогічної діяльності, що передбачено в Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року.

nichkalo n.g. 500x750 lyashenko o 500x750
Академік-секретар відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН Н. Г. Ничкало 

Академік-секретар відділення загальної середньої освіти НАПН О.І.Ляшенко 

В обговоренні взяли участь учені НАПН України, представники Департаменту освіти і науки Сумської обласної адміністрації, ректори ВНЗ Сумщини, науково-педагогічні працівники Глухівського НПУ імені Олександра Довженка, директори навчальних закладів, учасники проекту «Нова українська школа», зокрема доктор пед. наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, народний депутат України В.С. Курило; заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Т.М. Засєкіна; доктор юридичних наук, професор, директор Департаменту освіти і науки Сумської обласної адміністрації В.П. Гробова; доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України М.С. Вашуленко; директор Інституту професійно-технічної освіти НАПН України В.О. Радкевич; директор Шосткинської спеціалізованої школи І ступеня №13 Сумської області В.А. Балицька; кандидат технічних наук, професор, ректор Сумського державного університету А.В.Васильєв; доктор педагогічних наук, професор, завкафедри теорії і методики викладання природничих дисциплін Глухівського НПУ ім. О.Довженка С.Д.Рудишин; доктор філологічних наук, професор, завкафедри української мови, літератури та методики навчання Глухівського НПУ ім. О.Довженка А.О.Новиков; доктор філософії, член-кореспондент Академії наук вищої освіти України, перший проректор – проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України М.О.Кириченко; доктор історичних наук, доцент, ректор Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Ю.О. Нікітін.; перший проректор Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка Л.В. Пшенична та ін. У виступах учасників спільного засідання було зроблено акцент на запровадженні компетентнісного підходу в навчанні учнів, поліпшенні фахової підготовки майбутніх учителів і підвищенні кваліфікації педагогічних працівників, здобуття педагогічної освіти вступником за покликанням.

Обговоривши доповіді та виступи учасників спільного заходу, президія НАПН України та вчена рада Глухівського НПУ ім.О. Довженка запропонували проект постанови «Нова українська школа і підготовка вчителя», який схвалили в цілому та з урахуванням усіх пропозицій і зауважень. Учасники заходу постановили, що здійснення якісної підготовки педагогічних кадрів до ефективної реалізації ідей нової української школи є пріоритетом діяльності вищих педагогічних навчальних закладів, а науковий супровід цієї підготовки –одним із головних напрямів досліджень наукових установ НАПН України.

Президент НАПН України В. Г.Кремень узагальнив роботу спільного засідання, наголосивши на основних напрямах підготовки нового вчителя: дитиноцентризм, здатність жити в умовах цифрового суспільства, європейськоцентричність, інформаційно-комунікаційна компетентність.

На завершення було підписано Угоду між Глухівським національним педагогічним університетом імені Олександра Довженка та Національною академією педагогічних наук України про співпрацю.

Автор : joomla блоги