захист альмерот

21 грудня 2017 року відбувся захист дисертації Альмерот Олени Володимирівни на тему: «Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи засобами артпедагогіки», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Науковий керівник - доктор педагогічних наук, професор Бірюк Людмила Яківна.

Автор : joomla блоги